Gisteren oordeelde de kantonrechter in Utrecht dat de Staat trajectcontroles gewoon mag uitvoeren, tot grote verbazing van privacyorganisatie Privacy First dat de uitspraak onbegrijpelijk en teleurstellend noemt. Privacy First-voorzitter Bas Filippini had de zaak aangespannen omdat de trajectcontroles de privacy zouden aantasten. Alle weggebruikers worden namelijk gevolgd en hun gegevens 72 uur in een database bewaard.

Zowel de Nederlandse Grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vereisen hiervoor een specifieke wettelijke regeling met harde privacywaarborgen, aldus Filippini. De kantonrechter oordeelde dat trajectcontroles echter een "geringe privacyinbreuk" zijn en acht de algemene Politiewet en borden langs de snelweg voldoende privacywaarborg. Privacy First vindt dit onbegrijpelijk en bezint zich op nadere juridische stappen.

Lees verder  op security.nl