Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de wijze van controle door de Dienst Wegverkeer (RDW) op de verstrekking van gegevens uit het kentekenregister aan externe partijen, te weten verzekeraars en gerechtsdeurwaarders.

Tijdens het onderzoek constateerde het CBP dat de RDW onvoldoende maatregelen had getroffen om persoonsgegevens in het kentekenregister te beveiligen tegen misbruik. Zo bleek de RDW niet bij iedere eerste aanvraag voor toegang tot het kentekenregister te controleren of de aanvrager inderdaad een verzekeraar of gerechtsdeurwaarder is. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de RDW niet checkte of de gegevens door de ontvangers daadwerkelijk worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Gedurende het onderzoek heeft het CBP documenten ontvangen waaruit blijkt dat de RDW – zij het op een later moment - alsnog controles heeft uitgevoerd. Nu de RDW alsnog genoemde controlemaatregelen heeft genomen, is niet langer sprake van strijd met de verplichtingen op dit punt uit de Wbp en de wegenverkeerswetgeving.

Alles bij de bron; CBP

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha