Kentekenregistratie

Een proefproject van de politie en de Vlaamse Belastingdienst om met slimme politiecamera's bestuurders te pakken die hun verkeersbelasting niet betaalden, is afgeblazen omdat er geen wettelijke basis is. "Wie zijn verkeersbelasting niet betaalt, begaat een fiscaal misdrijf. En daarover heeft de politie geen bevoegdheid, alleen belastingambtenaren", zegt Kris De Sagher van de Vlaamse Belastingdienst in Het Nieuwsblad.

De samenwerking tussen de belastingdienst en de politie werd begin vorig jaar aangekondigd door toenmalig Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom. Die hield in dat de belastingdienst niet alleen de eigen mobiele nummerplaatscanners kon inzetten, maar ook gebruik mocht maken van de slimme camera's van de politie. De politie zou wanbetalers dan langs de kant van de weg zetten als ze werden opgemerkt door zo'n camera. Het verschuldigde bedrag en de boete moesten daarbij meteen betaald worden of anders mochten de overtreders niet verder rijden. Een eerste proefproject werd opgezet in Turnhout, dat vijftig slimme camera's heeft, maar werd nu dus afgeblazen. Er is geen wettelijke basis voor en het project krijg geen vervolg.

Als alternatief wil de Vlaamse Belastingdienst nog nauwer samenwerken met de politie tijdens bijvoorbeeld Wodca-acties. "De politie checkt dan of de bestuurder nuchter is. Wij bekijken tegelijk of de verkeersbelasting wel is betaald", aldus De Sagher.

Bron; deRedactie


De kilometerheffing soap in België duurt nog altijd voort en nog altijd zijn Belgische transportondernemingen niet blij met de gevolgen van de kilometerheffing. De UPTR, een van de beroepsorganisaties van de Belgische transportsector, wil opnieuw naar de rechter stappen om een klacht in te dienen tegen Satellic, deze keer vanwege schending van de privacy.

Nu stelt de Unie van professionele transporteurs en logistieke ondernemers dat Satellic continu de vrachtwagens via satelliet volgt. Reul claimt dat dit in principe enkel mogelijk is in het kader van de wet op bijzondere opsporingsmethoden. 

Satellic betwist de argumenten van UPTR. De OBU's of 'bakjes' in de trucks registreren financiële gegevens, op basis van gps-gegevens, zegt woordvoerder Benoît Lempkowicz. "Maar de berekening gebeurt in het bakje zelf. Onze diensten hebben dus geen toegang tot de plaatsgegevens." Satellic betwist eveneens dat de controlepoortjes alle passerende voertuigen 'flitsen', zoals UPTR beweert.

Alles bij de bron; TransportOnline


De lokale politie van Antwerpen is op 1 juli begonnen met de operationele exploitatie van haar ANPR-cameranetwerk. Tegen eind dit jaar zal dat netwerk met 70 camera's de diamantwijk en de volledige binnenstad binnen de Singel en op Linkeroever omvatten, zodat geen enkel voertuig er meer in of uit kan rijden zonder geregistreerd te worden. Dat is nodig voor de geplande lage-emissiezone, maar biedt vooral ook de politie veel extra mogelijkheden.

Een ANPR-camera registreert automatisch de nummerplaat van elk voertuig dat langsrijdt over een breedte van twee rijstroken. Hij maakt ook een foto van het voertuig zelf, voor controle van de registratie en om de politiemedewerkers in de commandokamer de mogelijkheid te geven een gedetailleerde beschrijving door te geven aan de interventieploegen op het terrein.

"Ons systeem toetst de geregistreerde kentekens meteen aan verschillende lijsten waarover we beschikken", zegt commissaris Luc De Kock. "Daar hangt ook automatisch een prioriteit aan: gestolen voertuigen gaan bijvoorbeeld een hogere prioriteit krijgen dan niet-verzekerde. Daarnaast geven we zelf ook al dan niet gedeeltelijke kentekens in na gepleegde feiten, bijvoorbeeld op basis van wat een getuige heeft gezien." Alle geregistreerde kentekens en foto's worden ook 30 dagen lang bewaard.

Tegen 2019 komt er nog een derde, ruimere ANPR-camerakring - na de diamantwijk en de binnenstad - rond het volledige Antwerpse grondgebied, met camera's langs de belangrijkste invalswegen. Er wordt ook gewerkt aan een netwerk in het havengebied en een server van de federale politie die alle ANPR-netwerken in de provincie Antwerpen aan elkaar linkt.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc] 


De VVD en D66 zijn bezorgd dat de privacy van bestuurders in gevaar komt door het gebruik van automatische kentekenregistratie voor projecten om spitsmijden te bevorderen. Vanavond praat de Tweede Kamer over verschillende projecten die moeten zorgen dat bestuurders de spits mijden.

D66 laat via portefeuillehouder Salima Belhaj expliciet weten een voorstander van spitsmijden te zijn. ,,Maar wat verkeersminister Melanie Schultz wil is dat gedurende enkele weken met mobiele anpr-camera's (automatic number plate recognition) wordt geregistreerd wanneer men op welke plek reed. Mensen krijgen dan thuis een brief met de vraag of ze mee willen doen met het project en in het vervolg een uurtje later van huis willen gaan om de spits te mijden." 

De democraten vinden die maatregel 'disproportioneel'. Belhaj: ,,Heb je nietsvermoedend ergens gereden, vind je de volgende dag de overheid op je deurmat. De minister neemt het kennelijk niet zo nauw met de privacy. Een bord langs de kant van de weg of een spotje op tv kan ook." 

De VVD wilde eerder al van de minister weten hoe het belang van verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten wordt afgewogen tegen het belang van privacy. Kamerlid Barbara Visser: ,,In hoeverre heiligt het doel de middelen? En is er voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak om kentekengegevens te gebruiken voor dergelijke onderzoeken en projecten?" De liberale verfoeit bijvoorbeeld eerdere berichten over kentekenregistratie om fietsgebruik in Kampen en Zwolle te bevorderen. 

Alles bij de bron; deStentor


Vanaf 1 mei mag je echt niet meer met je oude vervuilende auto in delen van Rotterdam komen. De zogenoemde milieuzone in het centrum en een aantal omliggende wijken was al sinds januari van kracht, maar nu gaat de politie pas handhaven. Benzine-auto's die ouder zijn dan juli 1992 en diesels van voor 2001 mogen het gebied niet meer in.

Per dag rijden zo'n 500.000 auto's in de Rotterdamse milieuzone. Vorig jaar waren dagelijks bijna 9000 van die voertuigen niet toegestaan volgens de nieuwe regels. De afgelopen maanden daalde dat al fors, naar gemiddeld 2300 per dag.

ANPR MilieuZone Rdam

Utrecht was de eerste stad met een milieuzone. Sinds januari vorig jaar worden dieselauto's van voor 2001 daar geweerd uit de binnenstad. Amsterdam is ook bezig met het instellen van milieuzones, maar niet voor personenauto's. Vanaf 2017 zijn er verboden gebieden in de stad voor oude bestelwagens en vanaf 2018 voor oude scooters. 

Alles bij de bron; NOS


Binnen twee jaar is het zo goed als onmogelijk om nog met de wagen te rijden zonder dat u gefilmd wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon plant namelijk niet alleen een 'cameraschild' aan de landsgrenzen, maar op alle plekken waar autosnelwegen elkaar of ringwegen kruisen. Bovendien wil hij het nieuwe netwerk van zo'n 1.000 camera's verbinden met de slimme toestellen die al door steden als Mechelen, Turnhout en Kortrijk worden ingezet.

De zogenaamde ANPR-camera's zijn uitgerust met nummerplaatherkenning én maken ook een foto van de wagen, waardoor het mogelijk wordt kleur, merk en type te achterhalen. Tweehonderd agenten zullen zich bezighouden met het verwerken van alle informatie. De camera's moeten vooral helpen om terroristen en zware misdadigers op te sporen. Al wil Jambon ze ook inzetten om snelheidsduivels te klissen. Een privacyprobleem stelt zich volgens de federale politie niet. "De informatie wordt enkel doorgegeven aan politiediensten die deze nodig hebben voor hun job."

De eerste camera's worden wellicht nog dit jaar geïnstalleerd.

Alles bij de bron; HLN


Parkmanagement Hoorn gaat camera's vervangen en voegt kentekenherkenning toe. De kentekens van voertuigen op het terrein zullen worden vergeleken met lijsten van verdachte of gezochte voertuigen.

Het collectieve cameratoezicht is geregeld door de Hoornse Ondernemers Compagnie: een samenwerking tussen ondernemers en de lokale overheid. De camera's worden in 2016 vervangen door nieuwe exemplaren die beter beeld opleveren bij slecht weer of in het donker. Camera's op de toegangswegen krijgen kentekenherkenning en worden gekoppeld aan 'de verschillende databases' met verdachte of gezochte kentekens. Met de politie is afgesproken dat zij, na verificatie, zullen uitrukken.

Alles bij de bron; SlimBekeken


Antwerpen krijgt de eerste Belgische stadsparking die gebruik maakt van nummerplaatherkenning. De parking Rijnkaai wordt uitgerust met Automatic Numberplate Recognition (ANPR). Daarbij worden intelligente camera’s ingeschakeld om de kentekens van voertuigen op foto vast te leggen. De autobestuurder rekent de parkeerbeurt ook af door de kentekens van zijn wagen in de betaalautomaat in te tikken. Bij het verlaten van de parking wordt met een camera automatisch gecontroleerd of de betaling correct is verlopen.

Het parkeerbedrijf merkt op dat de gebruikte technologie enkel de kentekens van de auto’s registreert en geen enkele link legt met de eigenaar van het voertuig. De gegevens worden volgens het bedrijf bovendien gewist wanneer de betaling is gebeurd en de auto de parking heeft verlaten. Enkel bij een betalingsprobleem zouden de gegevens voor verdere administratie worden bijgehouden.

Alles bij de bron; Express


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha