Kentekenregistratie

Surveillerende agenten kregen de melding dat een voertuig door een ANPR-camera (Automatic Number Plate Recognition) in Baarn was geregistreerd. Korte tijd later zagen zij het voertuig rijden en hielden de bestuurder staande. Deze gedroeg zich nerveus. Toen de agenten doorvroegen, stapte hij uit en zette het op een rennen. Onderweg gooide hij een plastic tas weg.

De agenten achtervolgden de man te voet en konden hem achterhalen. In de tas bleken circa honderd zakjes met harddrugs te zitten. De man werd daarop aangehouden. 

Alles bij de bron; Beveiliging


Duizenden auto’s en vrachtwagens passeerden in de eerste week van september de camera’s van de gemeente op verschillende plekken langs de singel en enkele toegangswegen. Van alle kentekens werd een foto gemaakt. Enschede wilde zo te weten komen wat er allemaal over de singels rijdt en wanneer. Dat deed ze na klachten over overlast door vrachtwagens. 

In die week kwam een klacht binnen over de privacy die in het geding zou zijn. Hoewel het fotograferen toen al was gestopt, stopte de gemeente ook onmiddellijk de verwerking van de gegevens. Ze ging na wat er werd gefotografeerd en wat ermee werd gedaan. Dat onderzoek is nu klaar. Enschede heeft in de praktijk niks verkeerd gedaan, maar zegt wel er veel van te hebben geleerd.

Zo had Enschede  al voor ze de camera’s ophing, moeten uitzoeken wat het betekent voor de privacy van de automobilisten of de mensen die in beeld te zien zijn. Zodat dat is vastgelegd. Niet alleen de gemeente maar ook het onderzoeksbureau wist dat niet.

Zeker vanwege de vragen en bezwaren had Enschede ook meer moeten doen aan informatie aan de bewoners. Zo plaatsen Rotterdam en Zwolle bij zit soort acties een bordje met een url en een qr-code, waarmee je op een site komt met een uitleg. Dat vindt Enschede een goed voorbeeld van betere informatie en neemt ze over voor de toekomst.

Alles bij de bron; Gelderlander


Met de nieuwe reeks ANPR-camera’s is het mogelijk de toegang van voertuigen op een terrein te bewaken of beheren. De camera’s kunnen voertuigen die het terrein betreden bewaken en vastleggen, of de toegang tot een parkeerplaats beheren voor voertuigen op basis van hun kenteken.

Dankzij de 4MP resolutie en uitstekende optische prestaties kunnen de S-serie ANPR-camera’s nummerplaten vastleggen bij moeilijke lichtomstandigheden. Voertuigen zijn eenvoudig te vinden door een paar karakters van het kenteken in te typen. De camera’s registeren kentekens uit meer dan honderd landen.

Toepassingen zijn onder meer commerciële gebouwen en openbare parkeerplaatsen. Met de camera’s kan parkeertoegang worden beheerd voor voertuigen op basis van een lijst van toegestane voertuigen.

Een andere toepassing is het vastleggen en bewaken van elk voertuig dat een tankstation binnenrijdt. De camera is te integreren met externe apparatuur, zoals de pompen op basis van camera I/O als er geen slimme integratie beschikbaar is. Voertuigen zijn snel te vinden door op tijdstip te zoeken in combinatie met kentekens.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Automatische nummerplaatherkenning bij parkeergarages? Dat is praktisch, ‘maar een ramp voor onze privacy’, zegt beveiligingsonderzoeker Inti De Ceukelaire.

Hij onderzocht mobiele apps van onder meer EasyPark, Q-Park en Interparking en vond dat meer dan een kwart van alle auto’s eenvoudig te traceren is.

Parkeersessies zijn ‘een onschatbare bron van informatie’. Parkeerduur, locatie en tijd zijn indicaties voor het doel: werken, winkelen, concertbezoek, sport, casino of ziekenhuisbezoek. Iedereen met een nummerplaat is op deze manier te traceren in parkeergarages met nummerplaatherkenning, zegt De Ceukelaire die in samenwerking met privacyjuristen de website Notmyplate.com ontwikkelde, waar gebruikers een AVG-verzoek kunnen indienen bij de parkeerbedrijven om hun nummerplaat niet langer te verwerken.

Het onderzoek van De Ceukelaire legt in totaal drie verschillende technieken bloot die kwaadwillenden kunnen gebruiken om de locatie van voertuigen te achterhalen op basis van hun nummerplaat. Door de snelle implementatie van zogeheten B2C ANPR camera’s is het haast onmogelijk ‘om je vrij te verplaatsen zonder het risico te lopen getracked te worden’.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

Na de terreuraanslagen in Parijs en Brussel verschenen langs de autosnelwegen tientallen zogenaamde ANPR-camera’s, die nummerplaten kunnen lezen en verbonden zijn met een databank aan geseinde nummerplaten.

Het systeem kostte zo’n 40 miljoen euro en moest alarm slaan als er een verdacht of geseind voertuig voorbij een camera rijdt, waarna de politie de auto zou kunnen onderscheppen. De realiteit leert dat het cameraschild veel minder doortastend werkt dan de theorie laat uitschijnen, aldus een rapport van het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten.

...Het rapport ziet vele redenen waarom het misloopt. Zo zouden de camera’s tot wel 80 procent vals alarm geven. Er is ook het personeelsgebrek, zowel bij de provinciale meldkamers van de politie, als bij de ploegen op het terrein. Er is zelden capaciteit om daadwerkelijk achter een verdachte auto aan te gaan.

Alles bij de bron; deMorgen


 

Privacy First heeft de rechtszaak verloren die het tegen de Nederlandse Staat had aangespannen over ANPR-cameratoezicht.  

De voorzieningenrechter oordeelt niet inhoudelijk over het gebruik van de camera's, maar wel over de procedure. Privacy First stelde dat er een 'spoedeisend belang' was bij de uitspraak, en dat de camera's zo snel mogelijk moesten worden uitgezet. De rechter gaat daar niet in mee. Die wijst erop dat de Wet ANPR, die de inzet van de camera's bepaalt, al sinds 1 januari 2019 actief is. "Privacy First heeft kennelijk gedurende die periode geen aanleiding gezien om zich in rechte op de onverbindendheid van die regelgeving te beroepen", schrijft de rechter.

De privacystichting stelt dat er wel sprake van een spoedeisend belang is, omdat door de dagelijkse registratie en verzameling van miljoenen foto’s iedere dag sprake is van een stelselmatige ernstige inbreuk op de grondrechten van alle burgers in Nederland.

Nederland telt 919 vaste kentekencamera's verdeeld over 461 locaties die elke dag gemiddeld vijf miljoen auto's registeren. Naast de kentekens van passerende voertuigen worden ook additionele gegevens opgeslagen, zoals locatie, tijdstip en foto van voertuigen. Sinds 1 januari 2019 worden deze gegevens 28 dagen bewaard. Daarvoor werden kentekengegevens van weggebruikers die in geen enkel bestand voorkwamen onmiddellijk, of in ieder geval binnen 24 uur gewist.

In 2019 werden gemiddeld 4,3 miljoen passerende voertuigen geregistreerd, waarvan ongeveer 1,9 miljoen unieke kentekens.

"Dit is totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief", zo stelt Privacy First. De stichting wilde door middel van een kort geding de ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-wetgeving buiten werking laten stellen omdat die in strijd met het Europees privacyrecht zou zijn.

Ook wijst Privacy First naar berichtgeving dat het Openbaar Ministerie gebruik heeft proberen te maken van onbewerkte foto’s, hetgeen op grond van de ANPR-regelgeving niet is toegestaan. Volgens de rechtbank gebeurt dit niet op grote schaal en is er ook geen sprake van andere structurele misstanden bij de inzet van ANPR-cameratoezicht. Daarnaast zijn de camera's al sinds 2019 actief.

"Zoals de Staat terecht heeft opgemerkt, zijn de Wet ANPR en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving reeds op 1 januari 2019 in werking getreden. De door Privacy First gestelde stelselmatige ernstige inbreuk op grondrechten deed zich ten tijde van de kortgedingdagvaarding dus al ruim tweeënhalf jaar voor. Privacy First heeft kennelijk gedurende die periode geen aanleiding gezien om zich in rechte op de onverbindendheid van die regelgeving te beroepen", aldus de rechter.

Alles bij de bron; Security & Tweakers


Het was een proef van 3 jaar en binnenkort beslist het kabinet of de politie door mag gaan met het fotograferen en opslaan van miljoenen kentekens. Het is een schending van mensenrechten, zegt stichting Privacy First, die de staat voor de rechter daagt...

Er zijn inmiddels 919 ANPR-camera's actief, die dagelijks 5 miljoen foto's scannen en opslaan. Iedere burger die de weg opgaat wordt gemiddeld meer dan twee keer vastgelegd. 

Terugkijken in de tijd ligt vanwege privacyredenen gevoelig. Wie waar was op welk moment, is vooral een privézaak. Daarom stond het kabinet het tijdelijk toe. Een tijdelijke wet, artikel 126jj, maakte het mogelijk om van begin 2019 tot eind dit jaar alle gescande kentekens op te slaan in een database.

...Vincent Böhre van Privacy First wil iets rechtzetten: zijn stichting is niet tegen ANPR-camera's als ze worden gebruikt voor het real time volgen en opsporen van mogelijke verdachten. "Waar het ons om gaat is dat sinds enkele jaren ook alle gescande kentekens worden opgeslagen. Dat zijn er miljoenen per dag van voornamelijk onschuldige burgers."

Privacy First heeft inmiddels een kort geding aangespannen en wil de wet van tafel. "5 miljoen kentekens is volstrekt disproportioneel. De meeste mensen weten niet eens dat dit gebeurt", zegt Böhre.

Er is sprake van massasurveillance, zegt hij: "99,99 procent van alle kentekens zijn van onschuldige burgers. Ook beseffen mensen niet wat er allemaal met de informatie kan gebeuren. Bronnen van journalisten kunnen worden achterhaald, maar ook gegevens van politici, activisten of andere mensen die anoniem willen reizen."

Politieleidinggevende Wibbelink benadrukt dat agenten niet lukraak de database kunnen raadplegen. Privacy First zet daar vraagtekens bij. Het toezicht ligt nu vooral bij het Openbaar Ministerie en dat is geen onafhankelijke instantie, zegt Böhre. Onafhankelijk toezicht zou moeten komen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alles bij de bron; AVRO-TROS Radar


 

Kentekencamera’s gaan vanaf 8 november in Amsterdam registreren of snorfietsers op de rijbaan rijden en een helm dragen. Het aantal snorfietsers dat zich aan deze regels houdt is afgenomen, blijkt uit een recente meting. Wanneer de camera’s een overtreding waarnemen, krijgen de overtreders een boete thuisgestuurd...

...In eerste instantie worden voor deze proef de bestaande kentekencamera’s gebruikt, al is de gemeente van plan om later dit jaar verplaatsbare camera’s te gebruiken. Deze proef duurt een jaar, waarna de gemeente de resultaten zal evalueren.

Alles bij de bron; VerkeersNet


 

Het Belgische nationale cameraschild is vorig jaar uitgebreid met duizenden camera's, zo laat de Belgische politie in het jaarverslag over 2020 weten. "Afgelopen jaar is het nationale cameraschild ANPR verder uitgebouwd. In 2020 komen er 3938 camera’s in aanmerking voor integratie in het nationale ANPR-netwerk", zo staat in het jaarverslag vermeld.

De Belgische politie beschikt al jaren over een "nationaal cameraschild" dat alle ANPR-camera's in het land verbindt met een centraal beheersysteem. Dit moet de politie in staat stellen om snel te reageren wanneer een "geseinde nummerplaat" wordt herkend. 

Vorig jaar oktober werd de AMS-databank (ANPR Managed Services), die tot dan in testomgeving draaide, overgezet naar een afgebakende technische operationele omgeving van een duizendtal camera’s en een afgebakende politionele gebruikersgroep van ongeveer 250 personen. "De evolutie naar een cameraschild met toenemende opties en gebruikers zal in stappen gebeuren. Het kloppend hart van dit geïntegreerde cameraschild is de AMS-databank", liet minister Verlinden van Binnenlandse Zaken eerder weten (pdf).

Vorig jaar maart werd bekend dat de ANPR-camera's in België meer dan een half miljoen foto's per dag maken, wat gemiddeld meer dan 3500 hits oplevert. De ANPR-camera's die de Nederlandse politie gebruikt registreren 135 miljoen kentekens per maand. ANPR staat voor "automatic number plate recognition" en verwijst naar de inzet van camera's die kentekenplaten herkennen. Ze worden ingezet bij trajectcontroles en voor het herkennen van bijvoorbeeld gestolen voertuigen.

Alles bij de bron; Security


 

De honderden kentekencamera's van de politie die overal in het land staan opgesteld registreerden vorig jaar gemiddeld vijf miljoen auto's, motoren en andere voertuigen per dag, waarvan ongeveer twee miljoen unieke voertuigen. Dit houdt in dat elk geregistreerd voertuig gemiddeld 2,5 kentekencamera's passeerde. Het is echter onduidelijk of het cameratoezicht het opsporingsproces efficiënter maakt. Dat meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid in een evaluatierapport.

Nederland telt 919 vaste kentekencamera's verdeeld over 461 locaties. Naast de kentekens van passerende voertuigen worden ook additionele gegevens opgeslagen, zoals locatie, tijdstip en foto van voertuigen. Sinds 1 januari 2019 worden deze gegevens 28 dagen bewaard. 

De onderzoekers wilden weten wat het gebruik van kentekencamera's bijdraagt aan het opsporingsproces van de politie, maar dat blijkt lastig vast te stellen. "Wat betreft de efficiëntie in het opsporingsproces kan geconcludeerd worden dat de nieuwe bevoegdheid er soms voor zorgt dat er tijd kan worden bespaard. Tegelijkertijd kost de inzet van de bevoegdheid ook politiecapaciteit. Het nettoresultaat hiervan is moeilijk te bepalen."

De wet met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie is drie jaar van kracht en zal, indien niet verlengd, per 1 januari 2022 vervallen.

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!