EPD

De privatisering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat door. De zorgverleners willen de infrastructuur behouden.

Nictiz, het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg, heeft de zorgsector gepolst of het verder wil met het zogeheten landelijke schakelpunt (LSP), het hart of de spil van het EPD. Via het LSP worden alle medische databases in het land aan elkaar gekoppeld. De informatie blijft in iedere database staan, en komt dus niet in een landelijk overkoepelende database, maar is via het schakelpunt wel oproepbaar.

Door patiënten in de database te ‘taggen’ met het burgerservicenummer, zijn via dat BSN alle gegevens van een patiënt oproepbaar voor zorgverleners.

Lees alles bij de bron; webwereld