EPD

De Eerste Kamer koerst af op een afwijzing van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). VVD, PvdA en SP – samen 39 van de 75 zetels – hebben ernstige bezwaren tegen deze grootschalige uitwisseling van medische gegevens. Een van de grootste ICT-projecten van de overheid lijkt zo te sneuvelen.

VVD-senator Dupuis zegt dat haar fractie “fundamentele bezwaren’’ tegen het EPD heeft en gelooft niet dat medische fouten afnemen en de zorgverlening verbetert.

Ook de PvdA en de SP verwachten het plan te verwerpen. “Er zijn te veel risico’s, voor de betrouwbaar-heid, veiligheid en privacy.” - PvdA-senator Yoe Tan.

“Wij kijken net zo tegen het EPD aan als de SP-fractie in de Tweede Kamer. En die stemde tegen.” – SP-senator Tineke Slagter

De ChristenUnie/SGP heeft „fundamentele bezwaren”, D66 en GroenLinks twijfelen nog.

Lees alles bij de bron; NRC