EPD

Het uitwisselen van medische gegevens mag alleen gebeuren op regionaal niveau. Wel moet dat veilig gebeuren, waarbij artsen en patiënten hun rechten en plichten duidelijk weten.

Dat schrijft de Eerste Kamer aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. De Kamerleden blijven bij hun standpunt dat landelijke uitwisseling van medische gegevens, zoals eerder zou gebeuren met het Elektronisch Patiëntendossier, niet is gewenst. De infrastructuur van het EPD, het zo geheten Landelijke Schakelpunt, mag niet worden hergebruikt.

Naast de eis dat die gegevensuitwisseling alleen regionaal mag plaatsvinden en dat het Landelijk Schakelpunt niet mag worden gebruikt, eist de Eerste Kamer dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar de veiligheid van die data-uitwisseling. Er moet een juridisch kader worden neergezet, vinden de senatoren. "Met duidelijke rechten en plichten voor zowel patiënt als zorgaanbieder."

Alles bij de bron; webwereld