Huisartsen maken nog vaak fouten in hun patiëntenregistratie. Belangrijke informatie over bijvoorbeeld medicijngebruik, maar ook de ziektegeschiedenis van een patiënt wordt geregeld verkeerd vermeld in elektronische patiëntendossiers.

„Daardoor kan de volledigheid en kwaliteit van de dossiers in het gedrang komen”, schrijft het Nivel, onderzoeksinstituut voor de zorg, in een rapport dat vanmiddag verschijnt. Het Nivel trekt zijn conclusies na evaluatie van de registratie in ongeveer honderd huisartsenpraktijken in Twente. Volgens het instituut heeft het onderzoek ook ruimere betekenis. Twentse huisartsen zijn in Nederland voorlopers in het elektronisch opslaan van patiëntengegevens, en bieden vaak ondersteuning aan collega’s.

Omdat huisartsen nog veel ervaring met een goede elektronische registratie moeten opdoen, bestaat bij sommigen huiver voor vroegtijdige invloeden van bijvoorbeeld zorgverzekeraars op dit leerproces. „Het Genootschap heeft bezwaar tegen het feit dat Menzis gekozen heeft voor een afrekenmodel”, zei Corpeleijn (NHG) 2 weken geleden. Gisteren beklemtoonde het Genootschap dat het samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraars als Menzis juist toejuicht.

Bron; NRC

Later meldt automatiseringsgids hierover;

Met de in Twente opgedane ervaring wil het samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap de EPD-scan doorontwikkelen, zodat huisartsen in heel Nederland de scan kunnen gebruiken voor het verbeteren van hun EPD. Ook zorgverzekeraars stellen steeds vaker eisen dat de verslaglegging in het huisartsinformatiesysteem op orde is.


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!