EPD

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eist van huisartsen en specialisten dat ze inzage geven in honderden patiëntendossiers, zonder vooraf toestemming te vragen aan de patiënten. Dat blijkt uit een brief die de inspectie aan artsenkoepel KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft gestuurd. De brief leidt tot geschrokken reacties onder artsen, die vrezen gedwongen te worden hun beroepsgeheim te schenden...

...Het is wettelijk verboden voor huisartsen om patiëntendossiers zonder toestemming te delen met derden. Sinds 2010 heeft de IGZ echter ook de wettelijke bevoegdheid dossiers zonder toestemming van patiënten in te zien. Dat mag alleen als toestemming vragen ‘onmogelijk’ of ‘onevenredig belastend’ zou zijn.

Voorlopig concluderen juristen van de KNMG en de LHV dat de IGZ niet de bevoegdheid heeft de gegevens te bekijken. Ze doen nader onderzoek.

Alles bij de bron; NRC