Opinie artikel uit het NRC van 9 april;

In het artikel ‘EPD is lek omwille van de bruikbaarheid’ van 26 maart wordt een onderzoek aangehaald van de Universiteit van Amsterdam waaruit zou blijken dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) onveilig is. Het belangrijkste manco zou gelegen zijn in het autorisatiemechanisme, de component die beoordeelt of iemand bevoegd is om bepaalde patiëntgegevens in te zien. Alleen iemand die een behandelrelatie heeft met een patiënt mag de gegevens inzien.

Op het Opninie blog is de discussie aan de gang


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!