EPD

Maandag 5 juli 2010 17.00 uur, plenaire vergadering

heropening beraadslaging

over de brief EK 31.466, H in het kader van het wetsvoorstel EPD (31.466)

en over de

Motie-Dupuis (VVD), Motie-Tan (PvdA) & Motie-Slagter-Roukema

Hierbij zijn eveneens aan de orde de

Brief van de minister van VWS van 14 juni 2010 over de moties (EK 31.466, M)

Brief van de minister van VWS van 28 juni 2010 over de uitvoerbaarheid van de motie-Tan c.s. (EK 31.466, N) 

De stemmingen over de moties vinden plaats op 6 juli 2010.