EPD
Hoe worden we stapje voor stapje in een fuik gelokt door onze overheid? Er is behoorlijk wat verzet gerezen tegen uitwisseling van onze gegevens met betrekking tot het EPD (Elektronisch Patienten Dossier) dus die invoering is uitgesteld. Dan zijn de gemoederen weer gesust, terwijl achter onze ruggen worden doorgegaan met het gefaseerd uitrollen ervan. Zou ons bezwaar ook voor het EMD gelden? Vast niet! Het elektronisch medicatiedossier (EMD) functioneert voldoende om op gecontroleerde wijze verder uit te rollen.

Dit blijkt uit het onafhankelijk evaluatierapport over de pilot EMD in de regio’s Rijnmond en Amsterdam en de koploperregio Harderwijk. Minister Klink heeft dit evaluatierapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. In de drie genoemde regio’s is met ondersteuning van ICT-leveranciers door apothekers en andere zorgaanbieders geruime tijd gewerkt met het EMD, een van de onderdelen van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Met het EMD kunnen zorgaanbieders relevantie medicatiegegevens van patiënten met elkaar uitwisselen.

Lees het orginele artikel...