EPD

Op vrijdag 25 april diende in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden. De zaak werd al ruim een jaar geleden aangespannen.

...de reikwijdte van het geding omvat in wezen het doen stopzetten van de manier waarop, nu al 7 jaar de uitrol van dit nodeloos complexe en onveilige EPD-ICT systeem fungeert als blokkade voor het ontwikkelen van een alternatieve manier waarop zorginformatie veilig en verantwoord kan worden uitgewisseld tussen zorgverleners die daadwerkelijk bij een bepaalde behandeling van een patiënt/cliënt zijn betrokken. Dus mèt behoud van de privacy en het beroepsgeheim.

Naast een verslag heeft de vereniging ook een eerste video reactie geplaatst;

Het verslag,  de videoreactie

Bron; Vrijbit