Het landelijk EPD als black box van drs. Bettine Pluut gaat in op de besluitvorming en uiteenlopende opinies met betrekking tot het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (l-EPD).

Standpunten van belanghebbenden over de gevolgen voor o.a. de kwaliteit van zorg, efficiëntie, privacy en aansprakelijkeid verschillen sterk. In de de studie staan drie vragen centraal: Hoe zag het proces van beleids- en besluitvorming van het landelijk EPD eruit? Wat zijn de visies van de diverse actoren op het EPD vraagstuk? Hoe hebben de belangrijkste stakeholders zich in het EPD-vraagstuk gepositioneerd?

De publicatie is hier te vinden  (PDF)

Bron van dit artikel; wrr.nl 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha