5 oktober 2009

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert op 9 december 2009 in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving....

...De expertmeeting zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 december 2009 in het gebouw van de Eerste Kamer. De voorbereidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rathenau Instituut en enkele Eerste Kamerleden, heeft inmiddels een aantal personen en organisaties schriftelijk uitgenodigd een position paper te schrijven. Uit de inzendingen naar aanleiding van die uitnodiging zal de voorbereidingsgroep de deelnemers aan de expertmeeting selecteren. Zodra meer informatie beschikbaar is over de bijeenkomst, zal ze op deze webpagina worden vermeld.

Lees gehele artikel bij de bron; www.eerstekamer.nl


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha