De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’. Het wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden voor een veilige uitwisseling van medische gegevens. 

Het voorstel is in aangepaste vorm de opvolger van het wetsvoorstel voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier dat in 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen. De Senaat vond de doelstellingen van de wet destijds niet helder en maakte zich zorgen over de privacy. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, OSF en 50Plus steunden het wetsvoorstel; de fracties van PVV, SP, Groen Links en PvdD stemden tegen.

Een deel van het wetsvoorstel gaat pas na drie jaar in: als de informatie-uitwisseling technisch uitvoerbaar en betrouwbaar is en als duidelijk is hoe de gespecificeerde toestemming van patiënten voor het uitwisselen van medische gegevens gaat werken. Tegenstanders vrezen dat gevoelige medische informatie, bijvoorbeeld over erfelijke ziektes of geestelijke problemen, voor te veel mensen is in te zien. Huisartsen vinden dat het beroepsgeheim erdoor wordt uitgehold. Ook bestaat de vrees dat commerciële partijen informatie over patiënten krijgen en die verkopen. Zorgverzekeraars en bedrijfsartsen mogen niet kijken in deze elektronische informatiestromen.

Alles bij de bronnen; Computable & NUAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha