KRO’s onderzoeksprogramma De Monitor besteedde aandacht aan het schenden van het medisch beroepsgeheim bij controles van zorgverleners door verzekeraars. Met als voornaamste doel: geld terughalen dat volgens verzekeraars niet op de juiste manier is besteed.

Presentator Teun van de Keuken laat huisartsen, patiënten en experts aan het woord om te tonen hoe medische dossiers zonder medeweten of toestemming van de patiënt bij de zorgverzekeraar terechtkomen. Een rechtstreekse inbreuk op het medisch beroepsgeheim dus. Met toestemming van de overheid nota bene, die zorgverzekeraars het recht gaf dossiers op te vragen en in te zien, iets dat zelfs de opsporingsautoriteiten niet mogen.

Aan het woord komt huisarts Chantal van het Zandt uit Rotterdam, die door zorgverzekeraar Achmea werd bestempeld als ‘modelhuisarts’ een voorbeeld voor haar collega’s. Maar dezelfde zorgverzekeraar zette haar vervolgens om exact dezelfde reden in het verdachtenbankje: de goede zorgen van Van het Zandt maakten dat haar praktijk boven de gemiddelden viel qua declaraties. Ze had onder meer teveel bezoekjes afgelegd bij stervende patiënten en besteedde teveel minuten aan haar patiënten, volgens Achmea.

Dat werd ‘verdacht’ genoemd en Van het Zandt kreeg een boete opgelegd van 15.000 euro. Om te bewijzen dat ze haar werk naar eer en geweten had uitgevoerd moest ze tegen het medisch beroepsgeheim in, inzage geven in haar patiëntendossiers. De Rotterdamse huisarts schrok ervan. ‘Ongeloof overheerste eerst, daarna werd het boosheid’, vertelt ze tegenover De Monitor. ‘Ik moet de dossiers openen om aan te tonen dat de zorg daadwerkelijk verleend is, maar ook om te bepalen of de zorgverzekeraar vindt dat de zorg die geleverd is volgens henzelf ook nuttig en nodig was. Toen heb ik nachten wakker gelegen.’

Alles bij de bron; FollowTheMoney


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha