Privacy, omgang met medische gegevens en beveiliging van verzuimsystemen moeten geborgd worden via een basiscontract.

Deze oproep doet OVAL, het overkoepelend orgaan van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit, aan de overheid. OVAL stelt dat uitwassen in de markt moeten worden bestreden. 

OVAL herhaalt haar oproep naar aanleiding van het onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar verzuimsystemen van het ICT-bedrijf VCD Humannet. De organisatie onderschrijft de brief van CBP waarin beheerders van verzuimsystemen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de beveiliging van systemen. 

Lees verder: AG


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha