Veel patiënten willen op een gegeven moment medische gegevens online kunnen inzien, zo blijkt uit onderzoek (pdf) onder 11.000 leden van de Patiëntenfederatie NPCF. De federatie merkt op dat de groep deelnemers niet volledig representatief is voor de Nederlandse bevolking. Het NPCF wil dat elke Nederlander in de toekomst over een PGD kan beschikken.

De bedoeling is dat rond 2020 iedereen die dat wil een persoonlijk gezondheidsdossier kan hebben. In dat dossier kan de patiënt alle medische en persoonlijke informatie opnemen die hij van belang acht. Negen procent (1067 mensen) van de 11.000 mensen die meededen aan het onderzoek hebben een PGD of hebben daar gebruik van gemaakt. Deze groep is daar zeer tevreden over. Ze gebruiken het dossier om overzicht te houden over wat er met hen aan de hand is.

Ook wordt als reden gegeven dat zorgverleners zo eenvoudig kunnen zien wat er bij de patiënt speelt en omdat ze zelf dankzij het PGD een goed beeld hebben van hoe hun gezondheid zich ontwikkelt.

Lees verder: security.nl


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha