De NPCF (patiënten) en KNMG (artsen) trekken aan de bel, omdat ze merken dat uitkeringsinstanties en verzekeraars steeds vaker het hele dossier bij patiënten opvragen.

Instanties als het UWV, gemeenten en Arbodiensten vragen mensen in een derde van de gevallen om hun volledige medisch dossier. Dat blijkt uit een peiling van de NPCF. De instanties omzeilen op die manier het medisch beroepsgeheim, waarin staat dat ze alleen gerichte vragen over de patiënt aan de artsen mogen vragen. Het opvragen van het hele dossier bij de patiënt mag volgens de wet, maar is volgens de NPCF en KNMG ongewenst.

"Je hoeft je medisch dossier met niemand te delen", zegt NPCF-directeur Wilna Wind. "Dat is iets tussen jou en je dokter en zeker niet iets tussen jou en de Arbodiensten of de uitkeringsinstantie." Ze noemt dat het patiëntgeheim.

Alles bij de bronnen; NOS [Thnx-2-Niek], KNMG  & NPCF [met het factsheet & een brochure]

 Via de mail ontving deze extra informatie van Sophie;

De zorgverzekeringswet en aanverwante wetgeving en alle ministeriele regelingen hieromtrent, waaraan met name de NPCF actief heeft meegewerkt verplicht te burger accoord te gaan en in zee te gaan met vorgverzekeraars en hun verzekeringsclausules.

De Zorgautoriteit, evenals CIZ, CAK vragen ook een veelheid aan informatie op. Vaak nog meer dan het medische dossier.

Je kunt in Nederland geen medische zorg krijgen als je hiermee niet accoord gaat. Zelfs als je alles zelf betaalt willen de verzekeraar en de Zorgautoriteit je medische gegevens ontvangen. Uitspraken van rechters in deze worden genegeerd. Zie website van www.devrijepsych.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha