EPD

Het aantal zorgaanbieders dat aangesloten is op het landelijk schakelpunt EPD loopt achter. Er is meer tijd nodig om de ict op orde te brengen.

In totaal waren er op 31 oktober 400 zorgaanbieders (ziekenhuizen, apotheken, huisartsen) aangesloten op het landelijk schakelpunt. Het ministerie van Volksgezondheid hoopt eind dit jaar 560 aanbieders een koppeling hebben met het landelijke EPD. Eerder ging het ministerie uit van 900 zorginstellingen. Dat schrijft minister Klink in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. In totaal waren er eind september circa 800.000 patientendossiers beschikbaar via het schakelpunt.

Ict is de reden voor de achterlopende aantal EPD-koppelingen, schrijft Klink.....

Eind september waren er 13.940 abonnees die door middel van de zogeheten UZI-pas toegang hebben tot het landelijk schakelpunt....

....De UZI-pas wordt vervangen omdat deze relatief makkelijk te kraken bleek. Nieuwe passen worden vanaf deze maand, schrijft Klink, uitgerust met een modernere chip, die onkwetsbaar zou moeten zijn voor een kraak...

Lees verder bij de bron; www.webwereld.nl

Inmiddels zijn er al zo'n 800.00 dossiers van Nederlandse patiënten via het elektronisch patiëntendossier (EPD) te raadplegen, zo heeft Minister van Volksgezondheid Ab Klink, de Tweede Kamer laten weten.

Tussen juni en oktober zijn de dossiers bijna een half miljoen keer geraadpleegd. Al die dossiers zijn via het Landelijk Schakelpunt (LSP) op te vragen. Voordat een zorgaanbieder zich op het LSP mag aansluiten, moet hij voldoen aan de zogenoemde eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ), waaronder het beschikken over een door Nictiz gekwalificeerd zorginformatiesysteem, gebruik maken van de diensten van een gekwalificeerde zorg Service Provider (ZSP) en voldoen aan de NEN 7510 standaard.

Inmiddels zijn al 400 aanbieders aangesloten op het landelijk EPD. Het gaat om 285 apotheken, 10 huisartsendienstenstructuren, 97 huisarts-praktijken en 8 ziekenhuizen, aldus Klink.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

De Eerste Kamer twijfelt sterk aan de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en organiseert daarom een serie burgerraadplegingen en een expertbijeenkomst om te bepalen of ze akkoord gaat of niet.

Daarmee zit de Senaat minister van Volksgezondheid Ab Klink in de weg, die het liefst alle huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ziekenhuizen en apotheken nu al op het EPD had aangesloten. Het organiseren van een expertbijeenkomst, die op woensdag 9 december plaatsvindt, is iets wat niet vaak voorkomt. Normaliter is het de Tweede Kamer die dit soort hoorzittingen houdt. Die ging begin dit jaar al akkoord met de invoering van het EPD.

''De Eerste Kamer wil liever niet het werk van de Tweede Kamer overdoen. Maar in dit geval is het noodzakelijk om een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen,'' aldus een woordvoerder. Vanwege de kritiek van burgers, ICT'ers en medici, twijfelen CDA, PvdA, VVD en SP in de Eerste Kamer aan het EPD.

Op dit moment hebben slechts 573 apothekers en artsen zich vrijwillig op het EPD aangesloten. Veel minder dan de negenhonderd waarop Klink hoopte.

Bron van dit artikel; www.security.nl

In Amerika wordt informatie uit elektronisch patiëntendossiers doorverkocht aan verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische bedrijven en wetenschappelijke onderzoekers, zo blijkt uit onderzoek. Steeds meer bedrijven die digitale medische dossiers hosten proberen op deze manier geld te verdienen.

De data wordt wel geanonimiseerd aangeleverd, maar dit is in veel gevallen via kruisverwijzingen met andere databases ongedaan te maken. Onderzoekers toonden dit al eerder aan met de geanonimiseerde data van Netflix. Aan de hand van de filmkeuze konden ze de identiteit van een individu achterhalen.

Papierloze medische systemen zijn de toekomst en het leveren van de bijbehorende informatiesystemen is in de VS alleen al goed voor een omzet van 10 miljard dollar op jaarbasis. Veel van de bedrijven die de systemen aan ziekenhuizen en artsen verkopen, bewaren ook de informatie die uit de systemen afkomstig is, om die vervolgens aan andere partijen door te verkopen.

Geschat wordt als in de 2020 de meeste zorgverleners in de VS op een elektronisch patiëntendossier zijn overgestapt, data-mining alleen al goed voor 5 miljard dollar per jaar is.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

5 oktober 2009

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert op 9 december 2009 in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving....

...De expertmeeting zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 december 2009 in het gebouw van de Eerste Kamer. De voorbereidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rathenau Instituut en enkele Eerste Kamerleden, heeft inmiddels een aantal personen en organisaties schriftelijk uitgenodigd een position paper te schrijven. Uit de inzendingen naar aanleiding van die uitnodiging zal de voorbereidingsgroep de deelnemers aan de expertmeeting selecteren. Zodra meer informatie beschikbaar is over de bijeenkomst, zal ze op deze webpagina worden vermeld.

Lees gehele artikel bij de bron; www.eerstekamer.nl

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving. Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg ( 31.466 ) is in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar aanleiding van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamercommissie VWS/JG schriftelijke vragen gesteld.

De regering heeft hierop in een memorie van antwoord gereageerd. Als voorbereiding op de verdere behandeling van het wetsvoorstel wil de Kamercommissie zich verder verdiepen in de verschillende aspecten van het kabinetsvoorstel en de eventuele gevolgen voor de sector en de burgers.

Deze verkenning wordt vormgegeven door een expertmeeting en een onderzoek naar opvattingen van burgers over het EPD. De Eerste Kamer wordt hierbij ondersteund door het Rathenau Instituut.

lees verder bij de bron; www.eerstekamer.nl

Een quote uit een artikel/ingezonden stuk uit een regionaal dagblad geschreven door een verontruste huisarts;

Quote;

Het EPD, elektronisch patiënten dossier, moet er voor zorgen dat al deze zorgverleners in uw medisch dossier kunnen kijken. Van een medisch geheim is dan al lang geen sprake meer. Ruim 400.000 mensen kunnen precies lezen wat u met de huisarts bespreekt. Het werk van de huisarts, wat vooral gebaseerd is op vertrouwen en geheimhouding, wordt op deze wijze onmogelijk gemaakt. De financiering van dit overbodige systeem zal ten koste gaan van de eerste lijns zorg.

End Quote

één van de comments op het artikel verwijst naar de column van Marc Chavannes van 8 september die op zijn beurt weer linkt naar een 'actiegroep' binnen de huisartsen beroepsgroep met de naam 'Comité Wake Up'.

Op hun site staat een stuk over het EPD en welke zorgen zij daarover hebben.

De GGZ in Friesland kiest voor een webgebaseerde oplossing als elektronisch patientendossier. Dat is beter dan het landelijk systeem.

GGZ Friesland wil het systeem in december gereed hebben en aanbieden aan patiënten. Dat laat Hans Kedzierski, voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Friesland, weten aan BNR.

Kedzierski zegt dat dit patiënten meer regie geeft over de eigen patiëntgegevens en de beschikbaarheid daarvan. "Dat is het huidige systeem niet voorzien. Wij willen patiënten meer betrekken bij de informatie en hoe er met de informatie wordt omgegaan".

Lees verder bij de bron; webwereld.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha