EPD

Eén van de twee regionale elektronische patiëntendossiers (REPD) die vorig jaar door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op de vingers werd getikt, stopt met het uitwisselen van gegevens. Het CBP constateerde dat de Stichting Schakelpunt Transmurale Zorg Midden-Holland (SPITZ-MH) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtrad.

Lees het volledige artikel bij de bron; security.nl

Nederlanders moeten opnieuw kunnen aangeven of ze in het EPD willen worden opgenomen of niet, dat heeft de Eerste Kamer in een aangenomen motie verzocht. Een landelijke opt-in-regeling invoeren is lastig volgens demissionair minister Klink.

Het is nog onzeker of en in welke vorm het EPD wordt ingevoerd. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel over het EPD nog behandelen en de demissionaire minister moet daarvoor nog wijzigingen doorvoeren. Intussen heeft de Eerste Kamer dinsdag de verdere ontwikkeling van het landelijk elektronisch patiëntendossier geblokkeerd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

De Eerste Kamer heeft demissionair minister Klink gisteren opgedragen de ontwikkeling van het landelijke (EPD) stil te leggen. Daarmee heeft de Senaat de bewindsman een gevoelige slag toegebracht...

...Praktisch alle fracties waren zeer kritisch over het optreden van Klink. PvdA-senator Tan sprak van „de grote mate van tegenstrijdigheden, onzekerheden en onduidelijkheden in dit dossier.” GroenLinks-senator Thissen vindt dat de „minister eerder zorgt voor meer mist en veel meer vragen” dan antwoorden biedt. VVD-senator Dupuis beschuldigde Klink van „foute informatie” en hekelde het feit dat „de burger met veel moeite zijn grondwettelijk recht op privacy moet claimen.”

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl

 

De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 juli met de aanvaarding van drie moties een rem gezet op de verdere ontwikkeling van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Onder verwijzing naar zijn demissionaire status verzette minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niet tegen de moties. Hij was het met de Kamer eens dat in de huidige fase van de ontwikkeling van het landelijke EPD geen onomkeerbare stappen gezet mogen worden, zoals in de motie van Kamerlid Tan (PvdA) wordt uitgesproken.

De Eerste Kamer wil dat er rond het elektronisch patiëntendossier (EPD) geen onomkeerbare stappen worden gezet en ziet het liefst dat artsen en andere zorgverleners zich voorlopig niet aansluiten voor de uitwisseling van medische gegevens, tot de senaat zich over het hele wetsvoorstel heeft kunnen buigen.

Bij de stemmingen bleek dinsdag dat de Eerste Kamer tevreden is over toezeggingen die minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft gedaan. Een kritische motie is weliswaar aangenomen, maar die verhindert niet dat zorgverleners zich vrijwillig kunnen blijven aansluiten bij het EPD. Wie zich aansluit dient onder meer zijn patiënten te informeren en hun om toestemming te vragen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.telegraaf.nl

Vrijbit heeft juist voordat de eerste kamer gaat stemmen over de EPD-moties een laatste brief gestuurd.

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Dinsdag 6 juli komt u voor de laatste keer voor de zomervakantie bijeen. En net als de afgelopen jaren is het aan u om op de valreep van het reces uw oordeel te vellen over een wetsvoorstel dat vergaande invloed zal hebben op het behoud dan wel inperking van de persoonlijke vrijheid en veiligheid van alle inwoners van ons land.

Na de gigantische stroom van informatie, waarschuwingen en bezwaren, die na de beruchte Klinkbrief in 2008 tot u zijn gekomen is het nagenoeg onvoorstelbaar dat u akkoord zou kunnen gaan met invoering van het wetsvoorstel...

Lees de volledige brief hier

Motie-Tan (PvdA) c.s. over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen over het elektronisch patientendossier en het Landelijk Schakelpunt (EK 31.466, K)

In deze motie wordt de regering verzocht alle voorbereidende activiteiten voor het elektronisch patientendossier (EPD) en specifiek de ontwikkeling van en investering in het Landelijk Schakelpunt (LSP), op te schorten.

volledige originele tekst

gewijzigde motie

 

Maandag 5 juli 2010 17.00 uur, plenaire vergadering

heropening beraadslaging

over de brief EK 31.466, H in het kader van het wetsvoorstel EPD (31.466)

en over de

Motie-Dupuis (VVD), Motie-Tan (PvdA) & Motie-Slagter-Roukema

Hierbij zijn eveneens aan de orde de

Brief van de minister van VWS van 14 juni 2010 over de moties (EK 31.466, M)

Brief van de minister van VWS van 28 juni 2010 over de uitvoerbaarheid van de motie-Tan c.s. (EK 31.466, N) 

De stemmingen over de moties vinden plaats op 6 juli 2010.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha