EPD


Het vaststellen van de voordelen van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (l-EPD) is nauwelijks mogelijk, concludeert de WRR in een rapport...

...De tientallen actoren met nogal uiteenlopende belangen hebben elk zo hun eigen ideeën over de gevolgen van het EPD zijn voor de kwaliteit van de zorg, de efficiëntie, de privacy en de aansprakelijkheid. Dat staat een gedegen kosten-batenanalyse in de weg, vindt zij. 'Wanneer de betrokken actoren het niet eens zijn over effecten van een landelijk EPD op de kwaliteit van zorgverlening en de efficiëntie van het zorgproces, is een discussie over of de uiteindelijke verandering in efficiëntie opweegt tegen de voordelen van een landelijk EPD schier onmogelijk.'

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur.nl 

Wie wordt betrapt op het onnodig bekijken van patiëntengegevens, kan zijn bevoegdheid kwijtraken. Dat staat volgens de Volkskrant in een wetsvoorstel van demissionair minister van Volksgezondheid Ab Klink. Op die manier wil het kabinet het landelijke EPD beveiligen en de privacy van patiënten te waarborgen.

Lees alles bij de bron; depers.nl 

Extra bron; volkskrant

'Patiënteninzage in EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) struikelt over beveiliging' was de kop in een artikel in Webwereld, naar aanleiding van een onderzoek naar het gebruik van sms als aanlogmethode. Een moeilijk dossier, het epd; efficiency in de zorg strijdt met privacy en vertrouwen. Als beveiligingsexpert aan de zijlijn van deze politieke discussie is het al nauwelijks te volgen, laat staan voor de burger.

Wat pijn doet in de berichtgeving is dat epd struikelt over beveiliging....

Lees alles bij de bron; www.computable.nl 

Slechts 15 procent van de zorgaanbieders is aangesloten op het EPD. Vooral huisartsenpraktijken en ziekenhuizen doen het slecht. Veel leveranciers kunnen hun systemen niet koppelen.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage tot en met het tweede kwartaal van 2010 die minister Ab Klink vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Niet meer dan 13 van de 95 ziekenhuizen en slechts 369 van de 4337 (zo'n negen procent) van de huisartsen is landelijk aangesloten.

Lees alles bij de bron; www.webwereld.nl 

Burgers krijgen voorlopig geen toegang via internet tot hun EPD. De methodiek van aanmelden blijkt een te groot beveiligingsrisico. Ondertussen is een goed alternatief nog niet voor handen.

Voor het aanmelden was het plan om gebruik te maken van een combinatie van DigiD en SMS en dat blijkt geen haalbare kaart. De versleuteling van SMS is door beveiligingsonderzoekers gekraakt en dus is het niet meer te gebruiken voor het toegankelijk maken van gevoelige medische gegevens.

Lees alles bij de bron; www.webwereld.nl 

Ambulancepersoneel, maar ook medisch specialisten en andere artsen vragen patiënten vaak de oren van het hoofd bij een ongeval of een onverwacht artsenbezoek. Op tijd de juiste medische informatie achterhalen is voor artsen en ander medisch personeel een enorme klus. De praktijk wijst uit dat zelfs binnen één ziekenhuis doktoren niet in één oogopslag kunnen zien hoe een collega arts zijn patiënt behandeld heeft. Ook bij verandering van ziekenhuis blijkt het voor de instellingen erg moeilijk onderling informatie uit te wisselen.

Daarom is het voor veel mensen van belang zélf hun EPD bij zich te dragen. Hiervoor is de LifeSafe ontwikkeld: De kleinste USB stick ter wereld, met daarop alle medische informatie van de drager.

Voor meer informatie: http://www.mijnmedischdossier.eu/ en www.lifesafe.eu

Lees alles bij de bron; www.breekpunt.nl 

 

Mevrouw Z. heeft de laatste maanden last van hoofdpijnklachten. Ze is hiervoor bij de huisarts geweest. Hij kon niets vinden en heeft haar verwezen naar een neuroloog voor nader onderzoek. Ook uit dit onderzoek is niets bijzonders gekomen. De huisarts houdt het nu op spanningshoofdpijn ten gevolge van huiselijke problemen. Dit heeft hij ook zo in het dossier opgenomen.

Ze is het hier niet mee eens en wil dat de huisarts dit corrigeert. Dit weigert hij. Mevrouw Z. neemt contact op met de afdeling Informatie en Klachtopvang van Zorgbelang. Ze wil weten wat haar rechten zijn ten aanzien van correctie van medische gegevens.

De medewerker legt haar uit dat ze op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht heeft op correctie van het dossier voor zover het gaat om feitelijk onjuiste gegevens. Hierbij valt te denken aan fouten in naam, adres, data. Het recht op correctie is niet bedoeld om de mening of conclusie van de arts, waarmee de patiënt het niet eens is, te corrigeren.

Wel is de arts verplicht om, als de patiënt dit wil, een schriftelijke verklaring van de patiënt met zijn of haar visie aan het dossier toe te voegen. Mevrouw Z. bedankt voor de informatie. Ze zal bij haar huisarts verzoeken om in het dossier op te nemen dat zij het niet eens in met zijn conclusie dat de hoofdpijn door spanningen wordt veroorzaakt.

Bron van deze informatie: www.kompashardinxveldgiessendam.nl 

Mensen met een slechte of matige gezondheid maken vaker bezwaar tegen opname in het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek onder 1558 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Van de mensen die de eigen gezondheid als matig of slecht beoordelen, heeft 16,8% officieel bezwaar tegen het EPD gemaakt. Bij mensen met een goede gezondheid is dit 10,7%, terwijl 6,7% van de respondenten met een uitstekende gezondheid zich liet uitschrijven.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha