EPD

Menzis hanteert een omstreden methode om huisartsen naar het elektronisch patiëntendossier te geleiden. De zorgverzekeraar biedt artsen geld als ze patiëntengegevens op een bepaalde manier registreren. De beloning daarvoor kan een gemiddelde huisartsenpraktijk zo’n 1800 euro opleveren. 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap die een richtlijn opstelde voor elektronische registratie, is bang dat de aanpak van Menzis uniforme registratie van patiëntengegevens belemmert. De kwestie ligt gevoelig omdat al langere tijd de vrees bestaat dat zorgverzekeraars de elektronische opslag van privacygevoelige patiëntengegevens naar zich toetrekken voor commercieel gewin. 

Wim Jongejan, die huisartsen leert hoe ze elektronisch gegevens moeten opslaan: „Dit riekt naar een marketingmethode: kijk eens hoe goed wij bezig zijn met de elektronische opslag.”

Jongejan voelt zich „unheimisch” over het feit dat Menzis-topman Van Boxtel straks vanuit de Eerste Kamer „aan meerdere touwtjes tegelijk trekt”.

Uittreksel van een NRC artikel

Het elektronisch patiëntendossier krijgt een e-mail en sms-notificatiesysteem. Wie dat wil krijgt een waarschuwing als iemand zijn dossier inziet.

In een brief aan de Eerste Kamer schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid deze extra functionaliteit in te willen bouwen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Naast de mogelijkheid om via het loket in te zien welke zorgverlener het EPD van iemand heeft ingezien, kan iedereen die dat wil in de toekomst ook per sms of e-mail op de hoogte worden gesteld.

In onderstaande brief de volledige stand van zaken van het EPD die de minister aan de Eerste Kamer stuurde.
kamerbrief-ontwikkelingen-epd-na-10-6-2010

Lees alles bij de bron; webwereld

 

Zo’n 1,5 a 2 miljoen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) zijn sinds een paar weken inzet van een strijd rond de overname van de failliete dienstverlener Infotechnology in Hillegom. Een van de gegadigden is Kender Thijssen. 

Het bedrijf is al actief met onder meer netwerkverbindingen voor zorginstellingen. Ook Infotechnology maakt gebruik van netwerkverbindingen van Kender Thijssen, dat dus behalve gegadigde voor overname ook schuldeiser is.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids

InfoTechnology is failliet en dat zorgt voor onrust in de zorgwereld. Het bedrijf levert managed services aan honderden artsenpraktijken en zorginstellingen, die daardoor volledig afhankelijk zijn. Velen hebben alleen nog een thin client, alle data en alle softwaresystemen zijn ‘uitbesteed’ bij InfoTechnology.

Door het bankroet, bestaat de kans dat 1,5 a 2 miljoen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) op zwart gaan, bevestigt curator Mark Aukema. Voor de middellange termijn moeten we nog een oplossing zoeken. Maar volgens de curator is er zeer veel interesse om de boedel over te nemen. 

Personal Note; Laat me raden, de hoogste bieder heeft innige banden met een grote zorgverzekeraar ??

Lees alles bij de bron; webwereld

Mevrouw Keukeler krijgt post van het landelijk Informatiepunt Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Haar apotheek stelt haar patiëntengegevens beschikbaar aan andere apotheken en medici, tenzij ze dat niet wil. Maar dan moet ze wel in actie komen...

...Daarom verstuurt het Informatiepunt landelijk EPD een brief met een uitlegfolder. Reageer je daar helemaal niet op, dan gaat men er voor het gemak van uit dat je geen bezwaar hebt. Enigszins riskant, want de garantie van 100 procent postbezorging bestaat niet. Maar als je wel bezwaar hebt, moet je aan de slag. Voor elk gezinslid moet een afzonderlijk bezwaarformulier worden ingevuld en ook moeten kopieën van een id-bewijs, rijbewijs of paspoort worden opgestuurd.

Lees alles bij de bron; haarlemsdagblad

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) vindt de plannen die minister Schippers heeft met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) onvoldoende. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer de voortgangs-rapportage van minister Schippers (VWS) die belooft dat het EPD de patiënt meer regie geeft. NPCF-directeur Wilna Wind: "De minister heeft weliswaar oog voor de privacy, daar zijn we blij om en dat is van groot belang. Maar er is geen sprake van meer regie. De patiënt kan in de plannen van minister Schippers bepalen welke zorgverlener wel en welke geen toegang krijgt tot de gegevens, maar krijgt zelf nog geen toegang. En dus geen regie."

Lees alles bij de bron; transportonline

En op www.automatiseringsgids.nl staat te lezen;


...Als alleen artsen en apotheker erin kunnen, moet je het geen patiëntendossier noemen, aldus Omtzigt. Zijn motivering: "De patiënt is eigenaar van de gegevens en moet daar altijd bij kunnen."

Net als de meeste partijen in de Kamer vindt Omtzigt dat de gegevens via een landelijk punt beschikbaar moeten komen en niet via internetpagina van de zorgverlener, zoals minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil. Schippers zegde toe dat ze op korte termijn precies laat weten hoe zij de rol van de patiënt ziet.

Er komt een grootschalige hackaanval op het EPD vóór de verplichte aansluiting op het omstreden digitale medische dossier. Het gaat om een test die de veiligheid van de elektronische dossiers moet waarborgen. Voor de verplichte invoering van het omstreden EPD worden nog enkele wijzigingen doorgevoerd om de aanhoudende security- en privacyzorgen te sussen. 

Patiënten krijgen de mogelijkheid om zelf te bepalen wie hun digitale medische dossier allemaal mag inzien. Zij kunnen op voorhand aangeven dat bijvoorbeeld alleen de eigen huisarts, specialist en apotheek de gegevens mogen inzien. Dat belooft minister Edith Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk of dit betekent of zorgverleners die er niet bij mogen er ook niet bij kunnen. Tot nog toe is het systeem zodanig ingericht dat controle op wie toegang heeft alleen achteraf mogelijk is.

Ook de toegang tot het EPD voor patiënten verandert, niet via een landelijk overheids portaal maar via de website van de zorgverlener.

Lees alles bij de bron; webwereld

Security is niet overtuigd dat het zo veiliger is;

Deze opties maken het systeem niet veiliger, stelt Rietveld (beveiligingsexpert van Traxion). "Wat het doet is de mensen toegang geven zoals 95/46 en WBP belooft. Wat nu het interessante is, hoe ze de keuze die je blijkbaar kunt maken (alleen eigen arts, etc.) denken af te dwingen." Het autorisatiemodel is namelijk gebaseerd op 'controle achteraf'. De beveiligingsexpert vraagt zich af waar burgers die straks bericht krijgen dat iemand hun EPD heeft ingezien terechtkunnen en opheldering kunnen vragen over het waarom.

Gebruikers zouden via DigiD moeten inloggen, maar dat is niet veilig genoeg. Rietveld ziet meer iets in een oplossing zoals banken gebruiken, zoals een one time password via een telefoon. "Bovendien zouden we ooit sterke authenticatie krijgen op DigiD medical, en dat is blijkbaar ook niet meer nodig."

Patiënten kunnen binnenkort zelf bepalen welke hulpverleners toegang krijgen tot hun elektronisch patiëntendossier (EPD). Wie wil, krijgt een e-mail of sms wanneer zijn medische gegevens in het EPD worden ingezien. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) meldt dat vandaag in een voortgangs-rapportage over het EPD. De medische gegevens van ruim 5,8 miljoen Nederlanders zijn nu via het EPD te raadplegen.

Lees alles bij de bron; trouw

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha