EPD

In het boek ‘IT in de zorg, Probaat middel, maar lees voor gebruik de bijsluiter’ waarschuwen de auteurs voor het uit de bocht vliegen van de ICT-inspanningen waar zorginstellingen niet onderuit komen. Invoering van nieuwe EPD-systemen, ‘e-Health’ en andere hulpmiddelen zullen de ICT-investeringen de komende jaren laten groeien van gemiddeld 10 procent van de omzet van een ziekenhuis naar 12 tot 14 procent.

“Meer sturing geven aan de inzet van IT en grip krijgen op de IT-uitgaven is noodzakelijk om werkelijk toegevoegde waarde te kunnen halen uit IT”, zegt auteur Stan Aldenhoven van KPMG. Als voorbeeld noemt Aldenhoven het taalgebruik in dat proces. Medische gegevens worden nu in het ziekenhuis-EPD-systeem vaak in normale spreek- of schrijftaal vastgelegd. Dat is dus niets anders dan het digitaliseren van het papieren dossier, wat niet bijdraagt aan de overgang van analoog naar digitaal werken.

Alles bij de bron; binnbestuur 

Het uitwisselen van medische gegevens van patiënten tussen artsen die elkaar vervangen, is mogelijk illegaal. De wettelijke grondslag van lokale medische databases is onduidelijk.

Dat stelt het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt die hierover nieuwe vragen heeft gesteld aan minister Schippers. Hij komt tot deze conclusie door het antwoord van het CBP op de doorstart van het L-EPD eerder deze week.

Volgens Omzigt gelden dezelfde CPB bezwaren voor regionale vormen van een dergelijke VVZ, zoals bijvoorbeeld een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en dergelijke, die onderling medische informatie uitwisselen over patiënten. "De zienswijze van het college beschermingspersoonsgegevens lijkt dus te zeggen dat ook dat helemaal niet mag volgens de wet."  

Omtzigt zegt niet tegen de uitwisseling van medische gegevens te zijn. "Dat vindt iedereen wenselijk (wel met privacy- en beveiligingseisen), maar die kan natuurlijk niet op deze wijze plaatsvinden." 

Alles bij de bron; webwereld  

De organisaties de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de apothekersorganisatie KNMP en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) hebben een vertrouwelijk voorstel gepresenteerd om toch een digitaal patiëntendossier te kunnen invoeren dat de privacy van de patiënt volledig garandeert. 

Het plan zou 10 miljoen per jaar kosten. Zorgverzekeraars zouden bereid zijn de kosten te dragen. Ze zouden die doorberekenen via een verhoging van de tarieven die artsen en apothekers voor hun werk krijgen.

Alles bij de bron; destentor 

Nictiz maakt zich zorgen over de kosten van het vragen van toestemming aan patiënten voor verwerking van hun gegevens bij een eventuele landelijke doorstart van een elektronisch patiëntendossier (epd) zonder overheidssteun. Deze kostenpost maakt een private doorstart van een landelijk epd volgens Nictiz zodanig duur, dat het de vraag is of zorgverleners dit kunnen bekostigen.

Het feit dat de patiënt uitdrukkelijk toestemming dient te geven voor het op deze manier uitwisselen van medische gegevens, heeft aanzienlijke consequenties voor de gezondheidszorg', meldt Nictiz. 'Binnen de sector is dit tot nu toe niet in alle situaties gebruikelijk. In veel gevallen wordt volstaan met informeren en het geven van de mogelijkheid om bezwaar te maken. De registratie van uitdrukkelijke toestemming van iedere patiënt levert een extra administratieve handeling op voor zorgverleners.'

Alles bij de bron; computable 

 

Patiënten moeten uitdrukkelijk toestemming verlenen voor verwerking van hun gegevens bij een eventuele landelijke doorstart van het elektronisch patiëntendossier (epd). Dat meldt het College bescherming persoonsgegevens (CBP), na vragen door het Nationaal ICT-instituut in de zorg (Nictiz). 

Nictiz heeft inmiddels een scenario klaarliggen, onder de naam 'Doorstartmodel landelijke infrastructuur'. Dat beschrijft een scenario voor de 'gedeeltelijke voortzetting van de gegevensverwerking met tussenkomst van het LSP'. Nictiz wilde van het CBP weten of een nog op te richten Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatieuitwisseling (VZZ) patiëntgegevens mag verwerken zonder toestemming van de patiënt.

Lees meer bij de bron; computable en hier de 'zienswijze' vh CBP

Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar de wetnaleving van aanbieders van regionale elektronische patiëntendossiers. Voor die databases ontbreekt nu een wettelijk kader.

Het CBP heeft in het verleden wel eerder onderzoek gedaan naar dergelijke regionale databases om te bezien of zij voldoen aan de privacywetgeving. Doordat de minister haar handen van het EPD aftrok ontstond er een wettelijk vacuüm. "Er ontbreekt nu een wettelijke basis voor de opslag van persoonsgegevens in een medische database", zegt een woordvoerder van het CBP nu. "Daarom gaan we nog dit jaar onderzoek doen naar de regionale databases."

Lees alles bij de bron; webwereld 

Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) heeft het contract met CSC voor het beheer van het landelijk schakelpunt (LSP) bij de informatie-uitwisseling in de zorg verlengd tot eind 2011. Een woordvoerder van Nictiz stelt dat 'daarin is geborgd dat er, voortvloeiend uit de ontwikkelingen in de Eerste Kamer, geen doorontwikkeling plaatsvindt en dat de dienstverlening op verzoek kan worden beëindigd'.

CSC bouwde samen met databaseleverancier Intersystems het huidige landelijk schakelpunt (LSP). Via dit knooppunt wisselen gezondheidszorg-instellingen onderling gegevens over patiënten uit. De automatiseerder beheert ook het LSP. Er loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheid om het EPD op een private basis door te ontwikkelen en het Nictiz zal daarop eind augustus rapporteren.

Privacy First vindt dat de ontwikkeling van zo'n privaat elektronische patiënten dossier moet stoppen. Privacy First is voorstander van regionale epd's met regionale uitwisselingsknooppunten. Dat zou het risico op privacyinbreuken sterk verminderen in tegenstelling tot een landelijke opzet.

Lees alles bij de bron; computable 

 

 

De ontwikkeling van een privaat landelijk Electronisch Patiënten Dossier (EPD) moet stoppen. Dat zegt Privacy First in een open brief aan Kamerleden, naar aanleiding van de 'doorstart' van het EPD.

'Geheel terecht wees de Eerste Kamer onlangs met algemene stemmen het wetsvoorstel ter invoering van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) af, met name gezien de enorme privacyrisico's die dit EPD met zich zou meebrengen', laat Privacy First weten. 'Het is dan ook met grote zorg dat Privacy First inmiddels heeft kennisgenomen van ontwikkelingen die duiden op een mogelijke ‘doorstart' van ditzelfde EPD langs private, buitenparlementaire weg.'

Lees alles bij de bron: computable

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha