EPD

De voorgenomen ontmanteling van het landelijke elektronische patiëntendossier (epd) door het Nictiz maakt alle investeringen gedaan door overheid, zorgverleners en softwareleveranciers in één klap vrijwel waardeloos. Dat zegt directeur Gert-Jan van Boven van Nictiz, ontwikkelaar en beheerder van de infrastructuur van het epd. De overheid stak de afgelopen tien jaar een bedrag tussen 300 en 350 miljoen euro in het project. Daar bovenop investeerden zorgverleners en softwareleveranciers grote bedragen om hun systemen op het landelijke epd aan te sluiten.

Daarnaast kost de ontmanteling zestig medewerkers van epd-beheerder Nictiz hun baan. De organisatie is gedwongen zestig procent van het personeel te ontslaan doordat zij de financiering van een doorstart van het landelijke epd niet rond kreeg.

Alles bij de bronnen; computable 1 & 2 

Nictiz heeft vandaag bekend gemaakt dat het de infrastructuur voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens stil legt op 1 januari 2012, omdat er onvoldoende belangstelling is van zorgaanbieders het landelijk schakelpunt te blijven gebruiken.

Nictiz heeft onvoldoende financiële garanties gekregen van huisartsen, huisartsenposten, apothekers en ziekenhuizen om de AORTA-infrastructuur en het landelijk schakelpunt als zelfstandige organisatie in stand te houden.

Van de huisartsen heeft 52 procent zich aangemeld, van de apothekers 54 procent en van de huisartsenposten 74 procent, schrijft De Volkskrant. Daarmee is het voor Nictiz niet rendabel om de plannen door te zetten.

Alles bij de bronnen; automgids, NRC (thnx-2-Niek), security, tweakers & webwereld 

 De impact van het verwijderen van de medische gegevens van ruim 5,8 miljoen Nederlanders die voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn verzameld is enorm. 

De Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF) doet donderdag dan ook een oproep richting minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om geen overhaaste beslissingen te maken rondom het vernietigen van de gegevens.

“We vinden dat het privacybelang goed moet worden afgewogen tegen het vernietigen van de gegevens per 1 januari zoals nu dreigt te gebeuren. Wat heeft het voor een impact voor de patiënten? Dat moet eerst in kaart worden gebracht.”

Een vijftal koepelorganisaties hebben echter een voorstel gepresenteerd om toch een digitaal patiëntendossier te kunnen invoeren dat de privacy van de patiënt volledig garandeert. Huisartsen en apothekers moeten de komende weken beslissen of ze mee willen doen aan deze nieuwe variant.

De NPCF noemt deze doorstart ‘veelbelovend’. De organisatie lijkt het dan ook ‘omslachtig’ als Schippers zou besluiten de gegevens te verwijderen.

Alles bij de bron; nu.nl 

Op 27 september is aan alle deelnemende zorgverleners – apothekers, huisartsen en huisartsenposten – in het Landelijk Schakelpunt (LSP) een aangetekend schrijven bezorgd, waarin vijf zorgkoepels hun leden informeren over het behoud van deze infrastructuur voor de uitwisseling van medicatiegegevens. Hoewel de Eerste Kamer in april het wetsvoorstel Elektronisch Patiëntendossier heeft verworpen, heeft de minister van VWS geen actie ondernomen om de invoering van dit LSP –nu langs private weg– te voorkomen.

Het gebruik van psychofarmaca ligt vaak gevoelig. Het kost regelmatig grote moeite om mensen met een psychiatrische stoornis ervan te overtuigen dat zij er goed aan doen om psychofarmaca te gebruiken. Veel patiënten ervaren het gebruik ervan als stigmatiserend en inderdaad kunnen er persoonlijke problemen optreden, wanneer deze informatie in verkeerde handen valt. Zo kan het gevolgen hebben voor het carrièreperspectief van betrokkene. De wijze waarop er in de maatschappij wordt aangekeken tegen de geschiktheid voor verantwoordelijke functies van personen die middelen tegen verslaving, psychotische verschijnselen, epilepsie of libidoremmers gebruiken, maakt hen kwetsbaar voor vormen van ‘chantage’. Het risico is helemaal groot bij mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en waar de medicatie gemakkelijk per abuis onder ogen van een directe collega kan komen.

Daarom adviseer ik iedere Nederlandse ingezetene met een leidinggevende of publieke functie, een psychiatrische stoornis of werkzaam in de gezondheidszorg om in de eigen apotheek de uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners snel te laten blokkeren. Dit moet via een schriftelijk verzoek aan de eigen apotheek. Voor de noodzakelijke uitwisseling van gegevens kan worden volstaan met het bij zich dragen van een recente kopie van de gebruikte medicatie die kosteloos door de eigen apotheek wordt verstrekt.

Prof. Dr. Anton J.M. Loonen

Hoogleraar farmacotherapie bij psychiatrische patiënten

Ingezonden brief uit het NRC van 5-10-2011 

Gaat u binnenkort naar de huisarts of apotheek? Dan bestaat de kans dat u om toestemming wordt gevraagd voor uitwisseling van medische gegevens. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) krijgt namelijk een tweede leven.

Daartoe hebben vijf zorgkoepels besloten, waaronder de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de apothekersclub de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Anders dan het landelijk elektronisch patiëntendossier, is de gegevensuitwisseling regionaal: tussen huisarts, huisartsenpost en apotheek. Op termijn zullen ook de eerstehulpposten van ziekenhuizen aanhaken, zo is de verwachting.

Voor het systeem wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur die al voor het landelijke elektronische patiëntendossier was opgetuigd, zo maakten de deelnemende partijen gisteren bekend.

Alles bij de bron; trouw 

Het landelijk elektronisch patiëntendossier (epd) gaat over in een regionale variant, mits de huisartsen berijd zijn hiervoor een vergoeding te betalen. Vijf zorgkoepels willen samen met het Nationaal Instituut ICT in de Zorg (Nictiz) in juli 2012 een regionaal platform beschikbaar maken, waarop huisartsenpraktijken en apothekers de gegevens van een patiënt uit de regio kunnen opvragen. Geen nieuw systeem, maar een voortborduursel op het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat de overheid in eerste instantie heeft opgestart.

Als er voor 1 november 2011 niet een geruime meerderheid zorgaanbieders is die voor deze oplossing kiest, dan kan de stekker er alsnog worden uitgetrokken. Overkoepelende organisaties die meewerken aan dit project zijn LHV, NHG, VHN, KNMP en NVZA.

Alles bij de bron; computable 

DigiNotar moet een signaal aan de overheid zijn om te stoppen met het ontwerpen en uitrollen van systemen waarin teveel systemen en burgers afhankelijk worden gemaakt van één component, zo waarschuwt Guido van 't Noordende van de UvA. DigiNotar was een partij die volledig vertrouwd werd door de overheid, en waarop veel aangesloten systemen leunden. Zulk vertrouwen vormt een afhankelijkheid en dus een risico. 

Volgens Van 't Noordende kan de overheid lering uit het DigiNotar-debacle trekken en dit op het EPD toepassen. Zo moet er niet voor één landelijk schakelpunt (LSP) worden gekozen, maar voor regionale schakelpunten. De meeste communicatie in de zorg vindt ook regionaal plaats. "Als straks met het LSP gebeurt wat nu met DigiNotar is gebeurd, ligt alle communicatie in de zorg plat - in één klap voor alle patiënten. 

Alles bij de bron; security 

Net als Nederland is Engeland al sinds de jaren negentig bezig met de ontwikkeling van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD, in Engeland: het National Electronic Health Record Program). Engeland heeft afgelopen week de handschoen in de ring gegooid. Niet alleen is besloten het project stop te zetten; alles dat tot nu toe is gebouwd, wordt ontmanteld.

Hoeveel geld er tot nu toe precies in het project is gestoken, is onduidelijk, maar behoudende schattingen komen uit op 12,7 miljard pond, oftewel 14,5 miljard euro.

Alles bij de bron; karin spaink 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha