EPD

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, die de uitrol van het private Elektronisch Patiëntendossier onder haar hoede heeft genomen, gaat het Amerikaanse bedrijf CSC vragen om te verklaren dat het niet onder de Patriot Act valt. Kan het bedrijf een dergelijke verklaring niet afgeven, dan wordt de samenwerking met CSC beëindigd.

Het is onduidelijk waarom nu pas vraagtekens worden gezet bij de Amerikaanse roots van CSC: het bedrijf is al jarenlang betrokken bij de uitrol van het EPD. Bovendien is al enige tijd duidelijk dat de Amerikaanse overheid via de Patriot Act zichzelf het recht heeft toegeëigend om gegevens te bemachtigen die worden beheerd door Amerikaanse bedrijven, ook al bevinden die gegevens zich niet fysiek in de Verenigde Staten en gaat het om buitenlandse moederbedrijven.

Alles bij de bron; tweakers

Patiënten zouden altijd inzage moeten krijgen in hun Elektronisch Patiëntendossier, vindt Arjan Dasselaar. 'Zoals de journalistiek heeft moeten wennen aan blogs, zullen dokters moeten wennen aan pottenkijkers.'

Principieel heb ik helemaal niets tegen het Elektronisch Patiëntendossier, oftewel EPD. Maar tegen de uitwerking van dit idee des te meer. Tegenover het mogelijke voordeel van het EPD bij het voorkomen van medicatiefouten, waarvan we dus nog maar moeten afwachten hoe groot het is, staan een aantal grote nadelen.

Zo is het EPD volledig bedacht door en voor grote instituties, en komt u er als patiënt nauwelijks aan te pas. Met als gevolg dat u via hetzelfde EPD waar zorgverleners wél bij kunnen, geen toegang krijgt tot uw eigen gegevens. In een wereld waarin ik mijn fiscale en bankzaken afhandel via internet, moet ik bij de huisarts nog steeds om een papieren kopietje vragen als ik wil weten hoe hoog mijn hemoglobine bij het laatste bloedonderzoek was.

Laat staan dat ik via het EPD kan verzoeken om foutieve informatie in mijn dossier te wijzigen. Denk niet dat dit nooit nodig is. Artsen en verpleegkundigen zijn soms net mensen, en maken dus soms fouten. Van nabij heb ik gezien hoe iemand met een chronische immuunsysteemziekte bij twee huisartsen op een rij de verkeerde diagnose (inclusief foutief medicatieadvies) in haar dossier moest laten corrigeren. 

Het laten verwijderen van informatie uit je dossier, in veel gevallen een recht volgens artikel 455 van de WGBO, is ook niet voorzien in het EPD. Net zomin als het laten toevoegen van een verklaring aan je dossier, een recht volgens artikel 454 lid 2 van de WGBO...

...Dat is jammer. We krijgen zo een EPD dat vanuit patiëntenperspectief nog het meest lijkt op een op afstand bestuurde auto waarvan de ramen geblindeerd zijn en waarin het stuur ontbreekt.

Alles bij de bron; volkskrant

Het nieuwe elektronisch patiëntendossier is niet verplicht, goed beveiligd en artsen en apothekers verdienen er niets aan. Met die stellingen hoopt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de ophef rond de hernieuwde invoering van het EPD te bezweren.

Huisartsen krijgen hoogstens een paar dubbeltjes als compensatie voor de tijd die het hen kost om mensen voor te lichten en aan te melden bij het systeem, laat de VZVZ woensdag weten en het LSP niet opgezet als grote database waar gegevens centraal worden opgeslagen, maar als een systeem waarmee zorgverleners gegevens bij anderen kunnen inzien.

Als een patiënt toestemming geeft, kunnen huisarts, huisartsenpost en apotheken voorlopig alleen in de eigen regio zijn gegevens inzien als dat nodig is. Die regionale beperking geldt niet voor ziekenhuizen. De VZVZ bevestigt tegenover de NOS dat het om een tijdelijke knieval gaat. "Uiteindelijk willen we liever een systeem zonder regionale schotten." 

Alles bij de bron; binnenlandsbestuur

Na alle ophef komt koepelorganisatie VZVZ nu met het plan om artsen en apothekers alleen toegang te geven tot regionale gegevens. Een schakelpunt dat toegang geeft tot de dossiers die bij huisartsen en apothekers liggen is veiliger, stelt de organisatie.

"Dat is niet zo, omdat er nog steeds één centraal toegangspunt tot alle informatie is en doordat heel veel mensen via dat toegangspunt informatie kunnen opvragen. Aan de beveiliging tegen onbevoegd opvragen van gegevens is eigenlijk niets veranderd", zegt beveiligingsonderzoeker Guido van 't Noordende van de Universiteit van Amsterdam. Om de ophef die deze week is ontstaan te bezweren, zorgt de VZVZ er voorlopig voor dat alleen ziekenhuizen voorbij regionale schotten kunnen komen.

Herman Suichies, bestuurslid van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen stelt dat er dan wel geen sprake is van een centrale database, maar dat het LSP in feite zorgt voor een virtuele database. "Zelfs als het risico op een inbraak in het LSP klein wordt gehouden, zijn de gevolgen van een inbraak in het centrale toegangssysteem groot" zegt Van 't Noordende. "Of de database nu centraal is of virtueel maakt voor het resultaat niet uit."

Alles bij de bron; webwereld

 

Op 1 januari gaat een nieuw elektronisch patiënt dossier (EPD) van start, dit keer gedragen door private partijen. Dit EPD nieuwe stijl is niets minder dan een grote schande. 

Het is nog steeds onveilig, want niet anders dan het vorige systeem. Technisch rammelt het. En met 200.000 gebruikers is het niet te beveiligen. Je hebt als patiënt nog steeds geen inzage of zeggenschap over wie je gegevens inziet. Waarom eigenlijk niet? Wat is daar zo erg aan?De zorgverzekeraars betalen dit systeem grotendeels. Waarom zijn ze er zo op gebrand? Juist. Keuze is er niet. Huisartsen hebben een financieel voordeel bij het aanmelden van zoveel mogelijk mensen. 

Tot slot de politieke verantwoording. Wat we hier zien, is een klassiek NS-moment. Leuk om de boel te privatiseren. Goedkoop, makkelijk en geen lastige rechtsstatelijke bezwaren. Maar als het mis gaat, blijkt dat je er als politiek ook niets meer over te zeggen hebt.

Alles bij de bron; sargasso

Huisartsen en apothekers gaan geld verdienen aan iedere patiënt die zijn medische gegevens deelt via het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).  Zorgverzekeraars betalen de huisartsen en apothekers een bedrag voor elke patiënt die zij aanmelden. Hoe meer patiënten huisartsen en apothekers vanaf 1 januari in het systeem zetten, des te meer zij verdienen.

Dit alles blijkt uit interne stukken van VZVZ, een samenwerkingsverband van belangenclubs in de zorg die het afgeschoten EPD nieuw leven inblaast. De Tilburgse hoogleraar recht en informatisering Corien Prins noemt de betalingen “uiterst onwenselijk”: “Geld mag nooit een middel zijn om huisartsen te verleiden de privacy van hun patiënten met een korreltje zout te nemen.”

Vanaf 1 januari 2013 is toestemming van elke patiënt nodig voor gebruik van zijn medische gegevens in het landelijke systeem. Huisartsen die meedoen maken daar kosten voor die de verzekeraar vergoedt. Artsen waarbij meer dan 90 procent van de patiënten toestemming geeft, kunnen zelfs winst maken. Zij krijgen tot 125 procent van de kosten vergoed. “Per kwartaal ontvangt elke huisarts en apotheek (…) het vastgestelde bedrag voor iedere patiënt”, zo meldt het ondernemingsplan.

Een woordvoerder van VZVZ zegt dat er nog onderhandeld wordt over details rond de vergoedingen en wil niet ingaan op vragen over de reden voor de extra beloningen. “Zolang die gesprekken nog lopen, hebben wij besloten hierover geen verdere informatie te geven.”

Alles bij de bron; nrc

De apotheek van het Sint Antonius Ziekenhuis in Utrecht gaat aan patiënten die hun elektronisch patiëntendossier niet willen delen toch geneesmiddelen verstrekken.

"Dit bericht dat wij op onze website plaatsten over het niet verstrekken van medicatie als de patiënt geen toestemming geeft voor inzage in het EPD klopt niet het berust op een misverstand. Wij hebben het bericht dan ook direct van onze site verwijderd. Onze excuses voor de verwarring en het ongemak", laat Jitske Verweij van het Sint Antonius Ziekenhuis weten.

Alles bij de bron; security

De apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis met zes locaties in en rond Utrecht gaat aan patiënten die hun elektronisch patiëntendossier (EPD) niet toegankelijk maken geen geneesmiddelen verstrekken. "Als u gebruik maakt van de diensten van de St. Antonius Apotheek, is het belangrijk dat wij kunnen beschikken over uw actuele medicatiegegevens", zo laat de organisatie weten. 

"Als u toestemming geeft, zijn uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar voor de andere zorgverleners waar u onder behandeling bent. Zonder uw toestemming kan dit niet, hebben wij geen inzicht in de geneesmiddelen die u gebruikt en kunnen wij u, voor uw eigen veiligheid, geen geneesmiddelen meegeven", zo laat de apotheek aan patiënten weten.

Alles bij de bron; security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha