EPD

Huisartsen hebben een kort geding over het elektronisch patiëntendossier (epd) ingetrokken, zij hoeven zich niet meer verplicht aan te sluiten bij het elektronisch dossier. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen had een rechtszaak aangespannen omdat deelname aan het epd in de contracten met zorgverzekeraars voor 2013 verplicht werd gesteld. De verzekeraars hebben die verplichting nu ingetrokken, weet de NOS.

De huisartsen hebben ook een kort geding tegen de bedenkers van het epd ingetrokken. De artsen geven hun een paar maanden tijd voor verbeteringen. Volgens de huisartsen zijn in het epd patiëntgegevens niet genoeg beschermd.

Alles bij de bron; volkskrant

Ook de huisartsen die bij beroepsvereniging LHV zijn aangesloten, stemmen niet in met een verplichte invoering van uitwisseling van Elektronische Patiëntendossiers. Zij fluiten hun bestuur terug.

De Landelijke Vereniging van Huisartsen heeft juist eerder al ingestemd met het plan van de zorgverzekeraars op de uitwisseling van het EPD vrijwel verplicht te stellen als kwaliteitseis aan de doelgroep. Artsen die niet aan die kwaliteitseis voldoen, riskeren een forse korting op hun jaarlijkse vergoeding van de zorgverzekeraars. Eerder al gingen de huisartsen van de alternatieve beroepsvereniging VPHuisartsen naar de rechter.

Alles bij de bron; webwereld

Na 1 januari mogen patiëntengegevens alleen worden uitgewisseld als daar expliciet toestemming voor wordt gegeven. Dit benadrukt patiëntenfederatie NPCF woensdag nogmaals in een brief aan de Tweede Kamer.

De NPCF reageert hiermee op het voornemen van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) om gegevens uit het 'oude' elektronische patiëntendossier (EPD) langer te gebruiken, omdat de publiekscampagne over het nieuwe patiëntendossier vertraging heeft opgelopen.

NPCF pleit er zelfs voor om nog te wachten met de landelijke invoering van het systeem totdat patiënten zelf kunnen bepalen welke zorgverlener welke gegevens kan inzien en totdat de mogelijkheid bestaat dat ze automatisch op de hoogte worden gebracht als iemand hun gegevens heeft ingezien.

Alles bij de bron; automgids

1
Wat is uw reactie op het bericht “Antonius: medicijn alleen met EPD” 1)?

1
....  Uitgangspunt is en blijft dat de patiënt zelf bepaalt of hij wil deelnemen aan de uitwisseling van zijn medische gegevens via de zorginfrastructuur. Huisartsen en apotheker hebben een zorgplicht richting hun patiënten. Het enkele feit dat een patiënt geen toestemming heeft voor de uitwisseling van zijn gegevens mag er niet toe leiden dat de apotheker geen medicijnen aflevert. Wel kunnen er andere redenen zijn waarom de apothekers de medicatie niet afleveren, zij hebben dan ook geen afleverplicht. 

 Alles bij de bron; rijksoverheid

 

2
Wat is uw mening over de reden van de keuze van de apotheek van het Antonius Ziekenhuis om geen geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten die hun EPD niet openbaar maken?

2
Het st Antonius Ziekenhuis heeft het bericht over het niet verstrekken van medicatie, als de patiënt geen toestemming geeft voor inzage in zijn gegevens via de zorginfrastructuur, als onjuist bestempeld en gecorrigeerd. Het niet verstrekken van medicatie wanneer patiënten niet deelnemen aan uitwisseling van hun gegevens via de zorginfrastructuur is dan ook niet aan de orde.

Uitgangspunt is en blijft dat de patiënt zelf bepaalt of hij wil deelnemen aan de uitwisseling van zijn medische gegevens via de zorginfrastructuur. 

4
Deelt u de mening dat het niet verstrekken van geneesmiddelen aan patiënten die  niet kiezen voor de opt-in in het EPD, een vorm van chantage is en de karakter van het opt-in systeem onderuit haalt? Kunt u dit toelichten?

4
Zie het antwoord op vraag 2.

Alles bij de bron; rijksoverheid

 

Huisartsen stappen naar de rechter om ervoor te zorgen dat ze zich niet hoeven aan te sluiten bij het EPD. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen spant daarom een kort geding aan tegen de zorgverzekeraars VGZ, CZ, Achmea en Menzis.

Zo'n tien procent van de huisartsen in Nederland zijn aangesloten bij de VPHuisartsen. Voor 1 januari worden nieuwe zorgcontracten afgesloten tussen behandelaars en zorgverzekeraars. Die contracten zouden nu een 'inspanningsverplichting' vermelden om aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat zorgt voor de EPD-infrastructuur .

De verplichting om aan het LSP aan te sluiten is volgens minister Schippers niet aan de orde. "Het gegeven dat zorgaanbieders een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van de opt-in procedure betekent niet dat huisartsen, apothekers, huisartsenposten en ziekenhuizen worden gedwongen aan te sluiten op de zorginfrastructuur: zorgaanbieders bepalen zelf of zij deelnemen aan de zorginfrastructuur."

Maar in de zorgcontracten voor 2013 zou expliciet zijn vermeld dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Bestuurslid Herman Suichies van de VPHuisartsen zei onlangs  "Zorg komt nu in private handen en daarom staat het beroepsgeheim op het spel"

De vereniging laat daarom de rechter beslissen over de gewraakte inspanningsverplichting. Naar verwachting dient het kort geding volgende week.

Alles bij de bron; webwereld

Tot nu toe hebben hooguit 400.000 mensen toestemming verleend voor de opname van hun gegevens in een EPD, dat dan mag worden uitgewisseld tussen medici onderling. In totaal zijn er zo'n 8 miljoen dossiers in het systeem. Een campagne die al het gehele najaar duurt, heeft geen grote toeloop van patiënten teweeg gebracht.

In de afgelopen weken is juist veel ophef ontstaan over de veiligheid van een dergelijke landelijke infrastructuur. De dossiers zouden moeten worden opgeslagen in een regionale database en niet zomaar landelijk toegankelijk moeten zijn. Wel zouden ze op aanvraag kunnen worden ingezien door medici.

Daarom moet iedereen alsnog verplicht een half jaar langer in het EPD meedoen. De koepelorganisatie VZVZ die de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier verzorgt, heeft zich tot het College Bescherming Persoonsgegevens gewend om uitstel te krijgen van de deadline van 1 januari aanstaande.

Alles bij de bron; webwereld

De vereniging die werkt aan invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) wil patiënten pas over een half jaar om toestemming vragen voor het gebruik van hun gegevens. Daarmee wijkt de vereniging VZVZ af van een belangrijke privacy-eis die de politiek heeft gesteld aan het EPD.

Bestuurder Edwin Velzel van de VZVZ, die het EPD invoert, bevestigt dat hij een verzoek heeft gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College Bescherming Persoongegevens (CBP): “Veel minder mensen dan wij dachten hebben toestemming gegeven. Dat betekent dat we 95 procent van de dossiers verliezen. Als we al die mensen per 1 januari uit de index halen, lopen we gezondheidsrisico’s.”

Begin november begon een publiekscampagne om mensen toestemming te vragen. Op 1 januari zouden zo hooguit 400.000 mensen toestemming hebben gegeven.

Alles bij de bron; nrc

Het Elektronisch patiëntendossier komt er. Na een overduidelijke afwijzing door de Eerste kamer van het EPD werd er door het ministerie van VWS een zak geld gegeven aan private belanghebbenden om hetzelfde systeem alsnog door te drukken.

Het wordt in ieder geval niet doorgedrukt omdat er bewijs zou zijn dat invoering van het LSP ook daadwerkelijk leidt tot de beoogde gezondheidswinst en kostendaling. Er is niet één onderzoek dat geheel door alle partijen wordt onderschreven en kan dienen voor een harde berekening van de maatschappelijke baten van het LSP.

De vereniging stelt als een van de belangrijkste voordelen van het LSP dat standaardisatie van gegevens zou leiden tot minder medische fouten. Gelukkig is men in de VS al wat langer bezig met systemen als het LSP en zijn er bedenkingen over de voordelen van deze standaardisatie waar we het VZVZ helaas niet over gehoord hebben. Bij standaardisatie gaat er context verloren en het is zeker geen boude veronderstelling dat hierdoor fouten gemaakt gaan worden.
Gebruik van het LSP kan leiden tot tunnelvisie waarbij een foutief oordeel van zorgverlener X klakkeloos wordt overgenomen door zorgverlener Y. En dan is er nog het zelfcensuur issue.

Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van de respondenten angst toonde dat hun vertrouwelijke medische informatie terecht zou komen bij verzekeringsmaatschappijen, banken, farmaceutische bedrijven, werkgevers, hackers en/of de overheid. Is de gedachte dat gegevens bij derden terechtkomen reëel?

Ja, deze is reëel. Volgens Wilna Wind van de NPCF zouden we met invoering van het LSP gaan van een 4 score naar een 8 score wat betreft veiligheid van de gegevens. Wat daarbij niet vermeld wordt is dat een grote graaiarm als het LSP een aanzuigende werking heeft op hackers. Denk daarbij niet alleen aan hackers met kwade bedoelingen, maar ook aan een 16 jarige die in z’n slaapkamer gewoon voor de lulz even een database leeggraait. 

Alles bij de bron; medicalfacts

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha