EPD

Huisartsen die zijn aangesloten bij de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) muiten tegen de voorgenomen plannen om het EPD via een landelijk schakelpunt uit te voeren. Op 5 februari stemmen de leden van de LHV of de voorlopige overeenkomst over het EPD uitgevoerd mag worden. In die overeenkomst was aanvankelijk een inspanningsverplichting opgenomen om aan te sluiten bij de EPD-infrastructuur, het landelijk schakelpunt (LSP),als kwaliteitseis.

Door dit als kwaliteitseis op te nemen, dreigen artsen zonder LSP-aansluiting zorgvergoedingen mis te lopen. Na opstand van huisartsen, onder meer met de dreiging van een kort geding van een huisartsenvereniging tegen een aantal zorgverzekeraars, is deze verplichting er nu af. Toch maken huisartsen zich zorgen dat het LSP toch tot beroepsnorm zal worden verheven.

De huisartsenkring Amsterdam/Almere stemt alsnog tegen. Bart Meijman, woordvoerder en voorzitter van die Huisartsenkring maakt zich onder meer zorgen over de onduidelijkheid van wie er precies bij de dossiers kunnen. "Een systeem waar alleen huisartsen en apothekers bij kunnen vinden we prima. Maar de VZVZ (de LSP-koepelorganisatie) zegt in de documentatie dat er uiteindelijk meer mensen bij moeten kunnen"

Alles bij de bron; Webwereld

Na zwaar weer is het epd alsnog gered. Via een achterdeur is het, na de blokkade van eind vorig jaar door de Eerste Kamer, gewoon weer bij alle Nederlanders naar binnen geloodst. De overheid heeft, wellicht om nog een beetje het gevoel te hebben dat de 350 miljoen in het epd geïnvesteerde euro’s niet waren weggegooid, het volledige epd overgedaan aan een aantal private partijen, waaronder de zorgverzekeraars.

Het 'epd nieuwe stijl' is bijna iedere dag in het nieuws, waarbij met name de veiligheid van de gegevens het moet ontgelden. Veel mensen, waaronder zorgverleners zélf, vinden het namelijk moeilijk te geloven dat de ruim tweehonderdduizend zorgverleners die straks toegang hebben tot de dossiers daar geheel veilig en verantwoord mee om zullen gaan. Ze veronderstellen dat er allicht eens iemand zijn of haar pas kwijtraakt of, erger nog, met kwade bedoelingen dossiers gaat bekijken waarin hij of zij niets heeft te zoeken.

Zonder dat je je dit realiseert, zijn er veel vertrouwelijke gegevens over jou en je familie die, als iemand even niet oplet, niet door ruim tweehonderdduizend mensen kunnen worden ingezien, maar door bijna 2,5 miljard. Steeds meer zorgverleners staan namelijk te trappelen om jouw gegevens via internet te delen. Niet alleen in noodgevallen, zoals bij het epd, maar gewoon dagelijks, in het kader van je behandeling, nazorg, of gewoon informatie over je volgende afspraak. En, als de beveiliging niet 100 procent op orde is, met alle internetgebruikers wereldwijd. De cliënten- en patiëntenportalen van GGZ-instellingen, verpleeginstellingen en ziekenhuizen schieten namelijk inmiddels als paddenstoelen uit de grond. Vaak zonder wettelijk kader en zonder uitgebreide voorlichting aan patiënten en cliënten.

Weet je eigenlijk welke accounts, zonder dat je het weet, al door zorgverleners voor je zijn aangemaakt? Waar in de 'cloud' zwerft informatie die je liever voor jezelf wilt houden eigenlijk allemaal rond?

Alles bij de bron; Computable

Beheerorganisatie VZVZ gaat via de zorgverleners deze zomer een nieuwe poging doen om patiënten te bewegen mee te doen aan de landelijke uitwisseling van elektronische patiëntendossiers.

Patiënten krijgen vanaf medio dit jaar de mogelijkheid om een 'persoonlijk toestemmingsprofiel' te maken. Daarin kunnen mensen aangeven welke zorgaanbieder wel of niet hun gegevens mag raadplegen of welke gegevens wel aan andere artsen ter inzage mag worden gegeven. Allereerst moeten patiënten sowieso toestemming geven aan huisarts, apothekers en andere zorgverleners om hun gegevens te delen.

Dat hebben Nederlandse burgers tot nu toe niet of nauwelijks gedaan. Om de acht miljoen patiëntendossiers landelijk te kunnen uitwisselen had voor 1 januari van dit jaar toestemming moeten worden verleend, maar nog minder dan 5 procent van die 8 miljoen patiënten heeft dat gedaan.

Alles bij de bron; Webwereld

Tegenstanders van de Engelse variant van elektronisch patiënten dossier schatten dat van één op de drie inwoners van het Verenigd Koninkrijk een dossier is aangelegd, terwijl slechts 5 procent zich daarvan bewust is. De opt out-optie zou niet duidelijk genoeg zijn.

Volgens het Britse Department of Health zijn inmiddels 40 miljoen van de 53 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk aangeschreven over het Summary Care Record. Er zijn inmiddels 22 miljoen profielen aangemaakt. Het Britse ministerie stelt dat de regeling daarmee een succes is, omdat nog geen één procent van de ontvangers van de opt out-regeling gebruik gemaakt heeft. Herbert is echter minder positief. Hij denkt dat velen niet weten dat er een opt out-optie is en schat dat hooguit 5 procent van de mensen waarvan een Summary Care Record is aangelegd, zich daarvan bewust is.

In het Summary Care Record zijn naw-gegevens en het National Health Service-nummer van de patiënt opgenomen, net als huidig medicijngebruik, informatie over allergieën en over een eventuele afwijkende reactie op voorgaand medicijngebruik of behandeling.

Alles bij de bron; Tweakers

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft er geen bezwaar tegen dat het elektronisch patiëntendossier wordt gemaakt door een Amerikaans bedrijf CSC. Schippers schrijft dat in die verklaring staat dat het risico is uitgesloten dat de inhoud van medische dossiers wordt verstrekt aan Amerika.

De onrust rond het elektronisch patiëntendossier begon toen onderzoekers van de UvA bekend maakten dat de Amerikaanse overheid mogelijk meekijken op basis van Amerikaanse anti-terreurwetten. Toen liet de minister ook al weten dat in Nederland een medisch beroepsgeheim geldt en dat daarom geen sprake van kan zijn dat wie dan ook zonder toestemming in medische gegevens van anderen zit te neuzen.

Maar Joris van Hoboken, onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht aan de UvA, noemt die geruststelling geen garantie. “Naar de Nederlandse rechter stappen kan nou juist niet. Dat is het kenmerk van de Patriot Act. De Patriot Act en de FISA Amendment Act maken het mogelijk dat een Amerikaans bedrijf wordt gedwongen om gegevens die zij beheren af te staan. Ook als dit bedrijf een Nederlandse vestiging heeft en als de computers in Nederland staan.  De Patriot Act geeft ze vergaande bevoegdheden. Lokale wetgeving wordt door de Amerikanen niet serieus genomen.  ”

Alles bij de bron; medicalfacts

De service met persoonlijke medische dossiers van Google, oftewel ‘Google Health’, stopt definitief per 1 januari 2013. In een mail van 18 december waarschuwt Google dat de gegevens uit hun medisch dossier bij de jaarwisseling onherroepbaar gewist worden. Patiënten kunnen voor die tijd hun dossier nog downloaden.

Al in een blog van juni 2011 lichtte Google de stop van haar personal health records-project toe: de toeloop op het medisch dossier was minder groot dan verwacht. Vooral techniekliefhebbers en hun zorgverleners waren actief op het netwerk. Google adviseert mensen die hun dossier willen blijven gebruiken en delen met anderen, gebruik te maken van de concurrent Microsoft HealthVault.

Alles bij de bron; medischcontact

Volgens minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de veiligheid van het Elektronische Patiëntendossier getest, maar er is vrijwel geen openbare informatie beschikbaar over de aard en uitkomst van deze veiligheidsonderzoeken. "Hierdoor is het voor consumenten lastig een afweging te maken of het LSP veilig genoeg is", aldus de Consumentenbond in een brief aan de minister.

De bond pleit dat er meer transparantie komt over de uitkomsten van veiligheidsonderzoeken, -testen en -audits. "Op die manier kan in het publieke debat duidelijk worden of alle relevante aspecten zijn onderzocht en of de uitkomsten voldoende zijn."

Alles bij de bron; security

De gegevens van miljoenen burgers moeten uit het Elektronisch Patiëntendossier worden verwijderd. Dat stelt het CBP. Het gaat om 7,5 miljoen burgers die nog geen toestemming hebben gegeven om opgenomen te worden in het patiëntendossier.

Het zonder toestemming van patiënten opnemen van persoonsgegevens is in strijd met de wet en moet per 1 januari ophouden, laat het College bescherming persoonsgegevens op woensdag weten. "Per 1 januari moet het afgelopen zijn en mag niemand er meer in die geen toestemming heeft gegeven", aldus woordvoerder Merel Eilander van het CBP.

Directeur Edwin Felzel van de VZVZ zegt dat de gegevens van op dit moment acht miljoen burgers in te benaderen zijn via het Landelijk Schakelpunt. "Daarbij gaat het grotendeels om burgerservicenummers", aldus Felzel. Van die acht miljoen mensen hebben circa 400.000 patiënten toestemming gegeven; alleen hun gegevens mogen bewaard blijven. Felzel belooft dat de andere gegevens zullen verwijderd.

Alles bij de bron; tweakers

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha