EPD

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft vorige week een actie gestart tegen de hernieuwde invoering van het Landelijk Schakelpunt (LSP). De organisatie heeft ruim 100.000 flyers laten drukken en lanceerde de website Ikgeentoestemming.nl.

De website ageert tegen de bijna gelijknamige website Ikgeeftoestemming.nl van de VZVZ waarop burgers aan kunnen geven dat zij instemmen met de uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Volgens Vrijbit is de werkelijkheid anders. ‘Men geeft alleen maar toestemming voor het gebruik van het informatiesysteem en niet voor de uitwisseling van medische informatie zelf. In feite wordt mensen op deze manier gevraagd om toestemming te geven om af te zien van hun recht om zelf te kunnen bepalen welke medische informatie, voor welk doel, in het kader van een behandeling, mag worden uitgewisseld met andere zorgverleners.’

Alles bij de bron; Zorgvisie

De politiek mag aarzelen over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), de industrie blijft gewoon geavanceerde hulpmiddelen ontwikkelen om aan de slag te gaan zodra de barrières voor het gebruik worden weggenomen.

Alle patiëntgegevens direct bij de hand hebben kan artsen en verpleegkundigen veel tijd besparen. Technisch kan er van alles, zie de fotoserie gemaakt op de beurs Zorg & ICT die deze week gehouden wordt in de Utrechtse Jaarbeurs.

Alles bij de bron; Automgids

Volgens huisartsenvereniging VPHuisartsen is het landelijk schakelpunt (LSP) waar elektronische patiëntendossiers mee worden uitgewisseld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Wbp bepaalt dat alleen gegevens mogen worden verwerkt die noodzakelijk zijn en dat geldt niet voor volledige medische dossiers, stelt de organisatie in zijn dagvaarding van koepelorganisatie VZVZ.

De VZVZ waarin brancheorganisaties van huisartsen(posten), ziekenhuizen en apothekers verenigd zijn, wordt onrechtmatig handelen ten laste gelegd, door een elektronisch uitwisselingssysteem in te voeren(LSP),dat zulke ernstige onvolkomenheden vertoont dat huisartsen bij deelname hun beroepsgeheim en de privacy van hun patiënten schenden.

Met de dagvaarding start een langlopend juridische proces. De zaak zou rond het eind van de zomer voor moeten komen.

Alles bij de bronnen; webwereld & medicalfacts

Het maakt niet uit wanneer u start met het uitwisselen van gegevens. Het is belangrijk dat u nu regelt dat uw patiënten u straks digitaal kunnen vinden. En ervoor zorgt dat u in aanmerking kunt komen voor de opt-in toeslag. De aanmelding voor de gratis dienst ‘Opt-in’ via VECOZO is stap 1 van de opt-in.

Om de opt-in voor u en uw patiënten makkelijker te maken, heeft de VZVZ een speciale website ontwikkeld: www.ikgeeftoestemming.nl. Vanaf 4 maart kunnen uw patiënten hier hun toestemming voor het uitwisselen van gegevens via het LSP online regelen.

Voor www.ikgeeftoestemming.nl maakt VECOZO gebruik van het AGB-register van Vektis. Voor uw patiënten is uw praktijk makkelijker te vinden en beter herkenbaar als uw gegevens in het AGB-register actueel zijn. U kunt die gegevens nu al controleren en zo nodig aanpassen via www.vecozo.nl. In de Kennisbank van VECOZO vindt u meer informatie over hoe u dit kunt doen. Meer informatie over de dienst Opt-in vindt u op www.vzvz.nl 

Alles bij de bron; ArtsenNet

Opnieuw EPD-ophef; voor onderzoek naar patiëntregistratie zou een zorginstituut te veel gegevens ontvangen waardoor patiënten zijn te herleiden. Maar de gevreesde databankcombinatie is niet gemaakt.

Een zorgonderzoekinstituut ontvangt patiëntgegevens die niet zijn geanonimiseerd, stelt De Telegraaf vandaag. Uit een paar beperkte datasets kan de identiteit van patiënten namelijk worden herleid, zo toont ook wetenschappelijk onderzoek aan. Met verschillende, op het oog anonieme, gegevens kan de identiteit van patiënten worden herleid, stelt onderzoeker Matthijs Koot van de Universiteit van Amsterdam. Hij voerde onderzoek uit naar het linken van datasets en met informatie als geboortedatum en behandeldatum. Tachtig procent van deze dossiers zouden al herleidbaar zijn op basis van geboortedatum, postcode en geslacht. 

Het bericht kwam aan het rollen, omdat een IT-uitvoerder voor de zorg, Labelsoft, zich afvroeg of er niet te veel gegevens door het Nivel worden gecontroleerd. Het instituut verzamelt namelijk nog meer data in een steekproef om te kijken of de aangeleverde gegevens kloppen.  Volgens Nivel worden deze gegevens niet verzameld voor de meting die de hoogte van de vergoedingen voor artsen gebruikt. De vraag blijft echter of er voor de controle van de scan niet te veel gegevens worden gevraagd. 

Alles bij de bron; Webwereld

 

Een meerderheid binnen de huisartsenvereniging LHV heeft dinsdagavond ingestemd met het EPD-systeem LSP. De invoering daarvan is zeer controversieel onder artsen. 

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) is een bodemprocedure gestart tegen LSP-uitvoerder VZVZ. De vereniging wil dat het schakelpunt onrechtmatig wordt verklaard. Eerder startte de organisatie een kort geding tegen verzekeraars die een inspanningsverplichting wilde opnemen in de zorgcontracten om huisartsen aan te laten sluiten bij het LSP. 

Besuurslid Herman Suichies van de artsenvereniging uit bezorgdheid dat het beroepsgeheim in het geding komt als meerdere partijen bijvoorbeeld inzage krijgen in de laatste gesprekken tussen huisarts en patiënt. Om diezelfde reden stemde de huisartsenkring Amsterdam/Almere vanavond ook tegen het convenant.

Alles bij de bron; Webwereld

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen ziet het nog steeds niet zitten. Een elektronisch patiëntendossier mag voordelen bieden, de risico’s van het systeem zijn nog steeds onaanvaardbaar, vinden de artsen. Bovendien tast het hun beroepsgeheim aan. Ze hebben geen vertrouwen in de jongste versie en stappen naar de rechter, zo kondigde hun vereniging vandaag aan.

Minister Edith Schippers beloofde daarom vorig jaar nog eens extra maatregelen ter bescherming. Senator Heleen Dupuis vindt nog steeds dat haar partijgenoot te weinig rekening houdt met de privacy van patiënten. Zo heeft ze er moeite mee dat de wet uitgaat van generieke toestemming „Dat betekent dat een burger in één keer aan alle zorgverleners toestemming verleent om zijn medische gegevens te gebruiken. Dat is wel erg veel. Bovendien is onduidelijk wie zich, naast huisartsen, apothekers en ziekenhuizen, allemaal aansluiten op het EPD en welke medische informatie van patiënten wordt opgeslagen. De minister toont zich hiermee wel erg halsstarrig en volhardend ten koste van de privacy van patiënten. ”

pdfUit deze bron NRC (digiabo)

Huisartsen zijn nog altijd fel tegenstander van het nieuwe Elektronisch patiëntendossier (Landelijk Schakelpunt), zo blijkt uit negen redenen die de vereniging van praktijkhoudende huisartsen heeft gegeven waarom het EPD er niet moet komen. De kritiek beslaat een breed aantal punten, van de gebruikte autorisatiemethode tot de veiligheid en privacy van patiënten.

Het is niet de eerste keer dat de huisartsen tegen het EPD in opstand komen. Onlangs werd er nog met een rechtszaak gedreigd wegens een mogelijke contractuele verplichting zich aan te sluiten bij het elektronisch netwerk LSP. De zorgverzekeraars besloten de inspanningsverplichting tot aansluiting op het LSP te laten vallen, waarmee de rechtszaak van de baan was. Dat geldt echter niet voor de kritiek op het EPD.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha