EPD

Veel Nederlanders zouden graag hun patiëntendossier via internet willen bekijken, maar ziekenhuizen doen er weinig aan om dit ook mogelijk te maken. Slechts 3% van de Nederlandse ziekenhuizen biedt patiënten de mogelijkheid om hun medische gegevens via de ziekenhuiswebsite op te vragen. "Het is technisch lastig om zo'n dienst aan te bieden en ik denk dat ziekenhuizen bang zijn om doelwit te worden van eventuele hackers."

Eerder liet minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat binnen 5 jaar 80 procent van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens moet hebben, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders zou dit 40 procent moeten zijn.

Alles bij de bron; Security

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toegang tot de NHS  gegevens van meer dan 6900 mensen sinds 2010 als onderdeel van haar inspanningen in het opsporen van illegale immigranten. Medische dossiers worden beschermd door wetten inzake gegevensbescherming, maar nieuwe statistieken tonen aan dat de Home Office gebruik heeft gemaakt van een weinig gemerkte vrijstelling in de regels voor toegang tot de patiënten niet-klinische registraties, zonder enige noodzaak voor een gerechtelijk bevel.

De vrijstelling maakt het mogelijk voor ambtenaren om te zien waar mensen gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg en wanneer, maar niet debehandelingsdetails.

Alles bij de bron; theGuardian [Thnx-2-Niek] (GoogliaanseVertaling)

 

Patiënten zouden gemakkelijk moeten kunnen beschikken over al hun medische gegevens. Met één druk op de knop zouden ze hun dossier via een website moeten kunnen oproepen. Dat vindt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) in haar advies aan de regering.

De RVZ pleit voor het invoeren van een zogeheten persoonlijk gezondheidsdossier (PGD), dat patiënten zelf kunnen beheren en aanvullen. Een van de voordelen is volgens de raad dat de patiënt actiever kan deelnemen in zijn behandeling en zich meer bewust wordt van zijn gezondheid. Het idee van het PGD is niet nieuw, de patiëntenfederatie NPCF lanceerde vorig jaar al een soortgelijk plan. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders een persoonlijk gezondheidsdossier wil, aldus de RVZ.

Alles bij de bron; Metro

De nieuwe variant van het Elektronisch patiëntendossier (EPD) is nog steeds ontoelaatbaar, aldus de SP. "De bezwaren die ik in 2011 had tegen het Elektronisch Patiëntendossier gelden ook voor het Landelijk Schakelpunt, dat gebruik maakt van precies dezelfde infrastructuur", aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

Volgens haar is het enige grote verschil dat bij het Landelijk Schakelpunt sprake van een private doorstart is. Ze merkt op dat duizenden zorgverleners toegang moeten krijgen tot één systeem. "Dat maakt het extreem gevoelig voor fouten en privacyschending. Ik begrijp dan ook niet dat de minister deze grote risico's met patiëntgegevens negeert en haar plan doorzet."

Alles bij de bron; Security

GroenLinks wil dat minister Edith Schippers van VWS it-bedrijven die data voor elektronische patiëntendossiers verwerken, laat garanderen dat buitenlandse overheden geen toegang kunnen krijgen tot medische gegevens. Daarbij verwijst de oppositiepartij met name naar het Amerikaanse bedrijf CSC, dat betrokken is bij het beheer van het Landelijk SchakelPunt.

Woensdag worden in de Tweede Kamer de zogenoemde cliëntenrechten besproken bij de verwerking van medische gegevens. Deze moeten het uitwisselen van medische gegeven een wettelijk kader geven. 

Alles bij de bron; Tweakers

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is de sleutel tot veilige patiëntenzorg, zo stelt Minister Edith Schippers. Ze reageerde op een onderzoek van de Consumentbond. Bij het onderzoek waren ruim 40 medisch dossiers bij huisartsen opgevraagd.

Hiervan bleek tweederde op één of meer onderdelen onjuist of niet compleet te zijn. De minister stelde zich zorgen over de uitkomsten te maken. "Ik zal de huisartsenorganisaties hierop aanspreken en ga ervan uit dat huisartsen dit signaal serieus zullen oppakken", zo liet ze weten.

Huisartsen zijn bij het op orde houden van het medisch dossier ook afhankelijk van de informatie die zij verstrekt krijgen van patiënten en andere zorgverleners. Zo vindt Schippers het onacceptabel dat laboratoriumonderzoeken dikwijls ontbreken in een medisch dossier. Ook andere zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het medisch dossier van de huisarts. Hiervoor zijn volgens de minister goede uitwisseling van gegevens van groot belang.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zou om die reden op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de overdracht van medische en verpleegkundige gegevens van ziekenhuis naar andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorg en verpleeghuis. Dit onderzoek stuit op grote weerstand van huisartsen, omdat de Inspectie hierbij zonder toestemming van patiënten inzage in patiëntendossiers wil.

Alles bij de bron; Security

Verzekeraar Menzis verplichtte apothekers ten onrechte om patiëntendossiers beschikbaar te stellen in het Landelijk Schakelpunt. Nadat dit werd ontdekt trok de verzekeraar deze discutabele clausule snel terug. Volgens artsenblad Medisch Contact probeerde Menzis in nieuwe contracten met de apothekers aansluiting op het LSP verplicht te stellen en eiste zelfs een minimum aan patiëntendossiers die voor deling via het LSP moeten worden opengesteld. 

Menzis eiste van de apothekers dat zeker 15 procent van alle patiëntendossiers zou worden gedeeld via het LSP. Als die apothekers meer wilden verdienen dan het basiscontract, moest zelfs 40 procent van de dossiers te delen zijn.

Maar, zo is ineens het besef bij Menzis, niet de apotheker maar de patiënt gaat over die gegevens. Mezis geeft overigens nog niet op: de apothekers worden nu op een andere manier onder druk gezet, via "regionale werkgroepen".

Alles bij de bron; WebWereld

Op vrijdag 25 april diende in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden. De zaak werd al ruim een jaar geleden aangespannen.

...de reikwijdte van het geding omvat in wezen het doen stopzetten van de manier waarop, nu al 7 jaar de uitrol van dit nodeloos complexe en onveilige EPD-ICT systeem fungeert als blokkade voor het ontwikkelen van een alternatieve manier waarop zorginformatie veilig en verantwoord kan worden uitgewisseld tussen zorgverleners die daadwerkelijk bij een bepaalde behandeling van een patiënt/cliënt zijn betrokken. Dus mèt behoud van de privacy en het beroepsgeheim.

Naast een verslag heeft de vereniging ook een eerste video reactie geplaatst;

Het verslag,  de videoreactie

Bron; Vrijbit

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha