EPD

Patiënten zouden gemakkelijk moeten kunnen beschikken over al hun medische gegevens. Met één druk op de knop zouden ze hun dossier via een website moeten kunnen oproepen. Dat vindt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) in haar advies aan de regering.

De RVZ pleit voor het invoeren van een zogeheten persoonlijk gezondheidsdossier (PGD), dat patiënten zelf kunnen beheren en aanvullen. Een van de voordelen is volgens de raad dat de patiënt actiever kan deelnemen in zijn behandeling en zich meer bewust wordt van zijn gezondheid. Het idee van het PGD is niet nieuw, de patiëntenfederatie NPCF lanceerde vorig jaar al een soortgelijk plan. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders een persoonlijk gezondheidsdossier wil, aldus de RVZ.

Alles bij de bron; Metro

De nieuwe variant van het Elektronisch patiëntendossier (EPD) is nog steeds ontoelaatbaar, aldus de SP. "De bezwaren die ik in 2011 had tegen het Elektronisch Patiëntendossier gelden ook voor het Landelijk Schakelpunt, dat gebruik maakt van precies dezelfde infrastructuur", aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

Volgens haar is het enige grote verschil dat bij het Landelijk Schakelpunt sprake van een private doorstart is. Ze merkt op dat duizenden zorgverleners toegang moeten krijgen tot één systeem. "Dat maakt het extreem gevoelig voor fouten en privacyschending. Ik begrijp dan ook niet dat de minister deze grote risico's met patiëntgegevens negeert en haar plan doorzet."

Alles bij de bron; Security

GroenLinks wil dat minister Edith Schippers van VWS it-bedrijven die data voor elektronische patiëntendossiers verwerken, laat garanderen dat buitenlandse overheden geen toegang kunnen krijgen tot medische gegevens. Daarbij verwijst de oppositiepartij met name naar het Amerikaanse bedrijf CSC, dat betrokken is bij het beheer van het Landelijk SchakelPunt.

Woensdag worden in de Tweede Kamer de zogenoemde cliëntenrechten besproken bij de verwerking van medische gegevens. Deze moeten het uitwisselen van medische gegeven een wettelijk kader geven. 

Alles bij de bron; Tweakers

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is de sleutel tot veilige patiëntenzorg, zo stelt Minister Edith Schippers. Ze reageerde op een onderzoek van de Consumentbond. Bij het onderzoek waren ruim 40 medisch dossiers bij huisartsen opgevraagd.

Hiervan bleek tweederde op één of meer onderdelen onjuist of niet compleet te zijn. De minister stelde zich zorgen over de uitkomsten te maken. "Ik zal de huisartsenorganisaties hierop aanspreken en ga ervan uit dat huisartsen dit signaal serieus zullen oppakken", zo liet ze weten.

Huisartsen zijn bij het op orde houden van het medisch dossier ook afhankelijk van de informatie die zij verstrekt krijgen van patiënten en andere zorgverleners. Zo vindt Schippers het onacceptabel dat laboratoriumonderzoeken dikwijls ontbreken in een medisch dossier. Ook andere zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het medisch dossier van de huisarts. Hiervoor zijn volgens de minister goede uitwisseling van gegevens van groot belang.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zou om die reden op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de overdracht van medische en verpleegkundige gegevens van ziekenhuis naar andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorg en verpleeghuis. Dit onderzoek stuit op grote weerstand van huisartsen, omdat de Inspectie hierbij zonder toestemming van patiënten inzage in patiëntendossiers wil.

Alles bij de bron; Security

Verzekeraar Menzis verplichtte apothekers ten onrechte om patiëntendossiers beschikbaar te stellen in het Landelijk Schakelpunt. Nadat dit werd ontdekt trok de verzekeraar deze discutabele clausule snel terug. Volgens artsenblad Medisch Contact probeerde Menzis in nieuwe contracten met de apothekers aansluiting op het LSP verplicht te stellen en eiste zelfs een minimum aan patiëntendossiers die voor deling via het LSP moeten worden opengesteld. 

Menzis eiste van de apothekers dat zeker 15 procent van alle patiëntendossiers zou worden gedeeld via het LSP. Als die apothekers meer wilden verdienen dan het basiscontract, moest zelfs 40 procent van de dossiers te delen zijn.

Maar, zo is ineens het besef bij Menzis, niet de apotheker maar de patiënt gaat over die gegevens. Mezis geeft overigens nog niet op: de apothekers worden nu op een andere manier onder druk gezet, via "regionale werkgroepen".

Alles bij de bron; WebWereld

Op vrijdag 25 april diende in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden. De zaak werd al ruim een jaar geleden aangespannen.

...de reikwijdte van het geding omvat in wezen het doen stopzetten van de manier waarop, nu al 7 jaar de uitrol van dit nodeloos complexe en onveilige EPD-ICT systeem fungeert als blokkade voor het ontwikkelen van een alternatieve manier waarop zorginformatie veilig en verantwoord kan worden uitgewisseld tussen zorgverleners die daadwerkelijk bij een bepaalde behandeling van een patiënt/cliënt zijn betrokken. Dus mèt behoud van de privacy en het beroepsgeheim.

Naast een verslag heeft de vereniging ook een eerste video reactie geplaatst;

Het verslag,  de videoreactie

Bron; Vrijbit

Vandaag is een landelijke actie gestart van bezorgde burgers die meer controle over hun patiëntendossier willen. De campagne is een initiatief van de Stichting Bescherming Burgerrechten en Stichting Privacy First, die stellen dat de huidige systemen voor het uitwisselen van medische gegevens onveilig zijn.

 “Wij zijn niet tegen het delen van medische gegevens”, aldus een woordvoerder van de Stichting Privacy First. “Maar nu geeft een patiënt eigenlijk carte blanche want hij of zij heeft er geen enkel benul van dat misschien wel duizend zorgverleners hun gegevens kunnen bekijken.”

Om de zeggenschap over het medisch dossier weer bij de arts en patiënt te krijgen is daarom de website Specifieketoestemming.nl gestart. Via de website kunnen mensen een zeggenschapsbrief aan hun arts sturen, waarmee zij kunnen aangeven aan welke voorwaarden de uitwisseling van hun medische gegevens moet voldoen. Omdat zorgverleners wettelijk verantwoordelijk zijn voor het medisch beroepsgeheim, verwachten de initiatiefnemers dat zorgverleners aan de oproep in de brief zullen voldoen.

Alles bij de bronnen; Security & AutomGids

Over een maand probeert de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) via een rechtszaak de uitrol van het nieuwe elektronisch patiëntendossier te laten verbieden. Wanneer de rechtbank dit volgt komt er een einde aan een landelijk uitwisselingssysteem van medische persoonsgegevens waarbij eenmalige toestemming van burgers ertoe leidt dat tot in lengte van jaren allerlei gegevens kunnen worden ingezien door grote groepen zorgverleners, aldus de vereniging.

Die stelt verder dat huisartsen en apothekers het afgelopen jaar met premies gelokt zijn om zich bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) aan te sluiten en om Nederlandse burgers over te halen toestemming te geven hun medische gegevens in te laten zien. "Hoewel de LHV haar leden in 2012 verzekerde dat aansluiting op het LSP geen contractuele verplichting is, leggen zorgverzekeraars in de niet-onderhandelbare contracten voor 2014 in dit verband opnieuw inspanningsverplichtingen vast. In feite zet dit huisartsen en hun patiënten onder druk om mee te werken aan het LSP", zo laten de huisartsen weten. 

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha