EKD

Een kind met werkloze of gescheiden ouders krijgt in de nabije toekomst een ‘code rood’ mee, wat inhoudt dat de kans groot is dat er opvoedingsproblemen ontstaan.

In het kader van de nieuwe richtlijn ‘Vroegsignalering psychosociale problemen’ hebben schoolartsen er sinds kort de taak bij om ieder kind door middel van een vragenlijst te screenen op moeilijkheden thuis.

“Dit lijkt op een verdere aantasting van de privacy van kinderen en ouders. Een tijdelijke werkloosheid kan dus leiden tot een permanente aantekening in het EKD! Het verbaast mij dan ook zeer dat dergelijke ingrijpende privacyvraagstukken direct aan de kinderen en ouders worden voorgelegd en niet aan de Tweede Kamer”, aldus Dezentjé Hamming van de VVD.

Lees verder...