EKD

In het modelconvenant ‘Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-Jeugdhulp’ leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Op basis van praktijkervaringen is het convenant nu geüpdatet en aangevuld.

Het modelconvenant is ontwikkeld door de Privacy &  Passend onderwijs, gecoördineerd door het Steunpunt Passend Onderwijs. Het convenant wordt door een scala aan organisaties uit onderwijs, jeugddomein, ouders en overheden ondersteund. 

Alles bij de bron; PO raad