De angst voor terrorisme en de verontwaardiging over belastingontduiking zijn een gevaarlijke mix voor het recht op privacy. Dat blijkt uit het eigendomsregister dat de landen van de Europese Unie moeten invoeren, nadat zij zich daartoe hebben verplicht middels een Europese richtlijn tegen het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het Nederlandse register, zoals het demissionair kabinet dat ter consultatie heeft voorgelegd, leidt tot een onevenredige schending van het recht op privacy...

...Familiebedrijven, notarissen maar ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen zo veel openbaarheid. Zij waarschuwen onder meer dat het criminelen wel erg gemakkelijk wordt gemaakt om slachtoffers te zoeken voor afpersing en ontvoering. Los van zulke specifieke tegenargumenten dient een overheid in een rechtsstaat in beginsel goede redenen te hebben om inbreuk te maken op de privacy van haar burgers. Dat geldt des te meer nu de overheid persoonlijke gegevens volledig vrij wil geven. Blinde angst en algemene verontwaardiging volstaan niet voor zo'n vergaande stap.

Alles bij de bron; FD [gratis registratie verplicht]