Waarom doet Waalre geen aangifte bij de politie met betrekking tot het zoekraken van twaalf dossiers met persoonlijke gegevens? Dat wil het Waalrese raadslid van Tongeren weten. ,,Dat soort gegevens kwijtraken is een zeer ernstige zaak", zegt hij desgevraagd. Een externe consulent die de gemeente hiervoor inhuurde, is hiervoor verantwoordelijk.

De gemeente heeft over de dossiers contact gehad met de man en zijn werkgever, een detacheerder. Vorige week donderdag maakte de gemeente bekend dat de man de dossiers heeft vernietigd. Het raadslid vertrouwt het niet. Hij wil weten of er nog meer vertrouwelijk materiaal is kwijtgeraakt.  Verder vraagt hij het college of dat kan zeggen dat de betreffende consulent gescreend en beëdigd is. ,,Ik vind het ook vreemd dat de gemeente een extern iemand inhuurt die vervolgens met twaalf mappen met privacy-gevoelige gegevens naar huis gaat. En dat kan allemaal zomaar."

Op 20 juni kregen de raadsleden een raadsinformatiebrief over de kwestie. Hierin werden zij verzocht vertrouwelijk om te gaan met die informatie, omdat het persoonlijke informatie zou betreffen. ,,Die brief staat gewoon op de gemeentesite en is voor iedereen toegankelijk. Is de vertrouwelijkheid opgeheven?", wil het raadslid ook nog weten. 

Alles bij de bron; ED