Afgelopen dinsdag verkondigde de Autoriteit Persoonsgegevens dat er in 2016 in totaal 5.500 datalekken zijn gemeld, onderzoeken naar deze lekken in volle gang zijn maar dat er tot nu toe geen boetes voor de autoriteit zijn opgelegd.

“Werkelijk onbegrijpelijk”, aldus Lacroix. “Het is te vergelijken met een brute bankoverval of een automobilist die met veel te veel alcohol in zijn bloed een politiefuik inrijdt en vervolgens alleen van de dienstdoende agent ‘voortaan niet mee doen, hè? te horen krijgt. Een regelrechte farce, als je het mij op de man af vraagt. Daarnaast denk ik dat het aantal van 5.500 meldingen geen goede weerspiegeling is van het werkelijk aantal datalekken dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Lacroix gelooft dan ook heilig in het opleggen van meer en zwaardere boetes. “Laat ik voorop stellen dat ik blij ben dat er een wet is die zich over onze veiligheid en privacy buigt. Maar zonder houtsnijdende repercussies zal de impact bij bedrijven nul zijn en het op termijn van de zakelijke agenda verdwijnen. Want waarom een melding doen als je er toch niet voor wordt gestraft?”

De Autoriteit Persoonsgegevens zou naar aanleiding van de 5.500 gemelde datalekken haar geloofwaardigheid kracht kunnen bijzetten door het uitdelen van de eerste boetes. Maar tot nu toe blijft het hieromtrent akelig stil. Dit frustreert mij maar ook de gehele beveiligingswereld die dag en nacht aan privacy en security werkt. We kijken daarom uit naar een eerste financiële straf, anders is het concept Meldplicht Datalekken in mijn optiek niet meer dan een wassen neus.”

Alles bij de bron; DutchIT


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!