De gemeente Leiden heeft opnieuw gegevens gelekt van mensen met een betalingsachterstand. Acht weken na het vorige datalek, waarbij de gemeente aangaf maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen, ging het weer mis met het versturen van brieven aan inwoners met een betalingsachterstand....

...."Het is helaas niet de eerste keer dat er een datalek heeft plaatsgevonden bij Eerste Hulp bij Geldzorgen. Na het vorige datalek is het zogenaamde vier-ogenprincipe doorgevoerd. Dat dit nieuwe datalek desondanks heeft kunnen plaatsvinden, zal daarom grondig worden geëvalueerd. Ook nemen we maatregelen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt", zo laat het college weten. Vooruitlopend op de evaluatie zal de gemeente de brieven vooralsnog niet meer dubbelzijdig, maar enkelzijdig afdrukken.

Dit keer raakte het datalek 77 personen, eind april ging het om 92 mensen.

Alles bij de bron; Security