De Ierse overheid heeft eind 2021 de vaccinatiegegevens van een miljoen personen gelekt. Het ging om volledige namen, vaccinatiedetails, waaronder redenen voor het toedienen of weigeren van het coronavaccin, het type coronavaccinatie en andere gegevens, die via het covidportaal van de Ierse overheid voor alle gebruikers toegankelijk waren. Hoewel het datalek zich ruim twee jaar geleden voordeed zijn details nu pas bekend geworden.

Door een misconfiguratie konden gebruikers ook data van andere gebruikers in het systeem opvragen.

De misconfiguratie deed zich voor bij het instellen van Salesforce, waardoor profielen veel meer rechten kregen dan bedoeld en zo toegang tot de vaccinatiegegevens hadden.

Alles bij de bron; Security