De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft door een menselijke fout de gegevens gelekt van honderden gedetineerden die vastzaten in de gevangenis van Nieuwegein. Het gaat om namen, celnummers, strafrechtketennummers en informatie over goederen die gedetineerden invoerden.

De informatie werd per ongeluk verstrekt aan de contactpersoon van een gedetineerde, zo laat de DJI vandaag weten.

Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De overheidsinstantie is een onderzoek naar het datalek gestart en zal op basis hiervan verdere maatregelen treffen.

Alles bij de bron; Security