Biometrie wordt door steeds meer overheden en organisaties ingezet. Zo is onlangs ook het Life Face Identification System op de markt gebracht.

Middels camera’s en biometrie worden mensenmenigtes gescand en op basis van een database van de overheid of politie wordt vervolgens bepaald of zich mensen in het publiek bevinden die daar niet aanwezig zouden moeten zijn. In China wordt deze technologie al veel toegepast zo bleek recent in de documentaire van Ruben Terlou. Daarin was te zien dat de gegevens van Chinezen die meerdere keren een zebrapad oversteken als het stoplicht op rood staat, worden vastgelegd. Ze worden vervolgens op diverse manier gestraft, denk bijvoorbeeld aan het afnemen van de kredietwaardigheid.

De eerste vraag die biometrie dan ook oproept is: Hoe wordt de privacy van de ‘onschuldige’ bezoekers van een stadion gewaarborgd? Het antwoord op deze vraag is onduidelijk en daarom roept het gebruik van biometrie weerstand op. Er zijn wereldwijd nog maar weinig wetten die de zorgen van consumenten wegnemen en zich richten op het gebruik van biometrische gegevens. In plaats daarvan richt de huidige wet zich op de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers. 

Binnen de Europese wetgeving GDPR valt biometrie onder speciale persoonlijke data en daarmee is het gebruik om iemand te identificeren verboden. Maar zelfs de overheid maakt gebruik van biometrie, denk maar aan paspoorten, dus er zijn een paar uitzonderingen:

- Het mag ingezet worden als daar expliciet toestemming voor is gegeven;
- Als het is vereist voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokken persoon ;
- Als er sprake is van een wettelijke verplichting;
- Als er sprake is van een levensbedreigende situatie;
- Als het van vitaal belang is voor eventuele juridische claims.

De ideale bescherming van zulke gevoelige gegevens is om ze anoniem op te slaan en encryptie toe te passen. Immers als bedrijf wil je voldoen aan de wet, maar zeker ook reputatieschade door gestolen gegevens voorkomen. Bij het gebruik van biometrie is dat nog belangrijker, wachtwoorden kun je wijzigen, vingerafdrukken of je gezicht niet.

Alles bij de bron; ChannelWeb