De eerste “lokale gezondheidsenquête” vond de voorbije maanden al plaats in Melle bij Gent, als test. Daar zijn 1.021 inwoners ouder dan 15 jaar bevraagd met enquêtes, deels opgestuurd via de post en deels online afgenomen. 

De inwoners van Melle beantwoordden allerlei vragen over hun gezondheid en levensstijl, in een enquête van het gemeentebestuur. En vanaf 2019 krijgen alle gemeenten de kans om hun inwoners op de rooster te leggen. De kans bestaat dus dat ook u straks wordt gevraagd zo’n “lokale gezondheidsenquête” in te vullen.  

De vragenlijst peilt naar ­zowel fysieke als mentale gezondheid: alcoholgebruik bijvoorbeeld, en de mate waarin iemand beweegt en sport, maar ook zijn of haar levenslust. Het gaat om een selectie uit de vragenlijst van de vijfjaarlijkse nationale gezondheidsenquête. De resultaten daarvan laten zien hoe (on)gezond de gemiddelde Belg, Vlaming en Waal is, maar dus niet hoe het zit in Ieper of Antwerpen.

Het ultieme doel is om van élke Vlaamse gemeente een “gezondheidsrapport” te hebben. Dat moet een schat aan informatie opleveren, en ook gezondere Vlamingen.

Wat uw burgemeester wil weten:

  • Of u rookt en alcohol drinkt
  • Wat uw BMI is.
  • Of u met psychische problemen zit
  • Of u zorgt voor een ziek familielid.
  • Of u voldoende beweegt.
  • Of u wel uw tanden poetst enelk jaar naar de tandarts gaat.
  • Of u vaak pijn heeft. Hoeveel fruit en groenten u eet.
  • Hoe vaak u frisdrank drinkt.

Alles bij de bron; NieuwsBlad [Thnx-2-Luc]