Een groep behandelaren, hoogleraren en (zorg)organisaties heeft toezichthouder NZa gedagvaard, omdat die onrechtmatig patiëntgegevens zou verzamelen.

Patiënten zijn zelf niet geïnformeerd, terwijl het om gevoelige informatie gaat: angsten, verslaving, alcohol- en drugsgebruik, seksuele problemen, waanvoorstellingen. Behandelaren die weigeren, hangt een dwangsom boven het hoofd.

De gegevensverzameling is volgens de actievoerders onrechtmatig, zo staat in de dagvaarding. Volgens psychiater en jurist Cobie Groenendijk, die het verzet leidt, schendt de NZa het recht op privacy van patiënten en dwingt de organisatie behandelaren om hun beroepsgeheim terzijde te schuiven. Groenendijk: “Dat beroepsgeheim is een oerbelofte, waarmee je vertrouwelijkheid garandeert voor patiënten. Veel van hen zijn het vertrouwen in de wereld juist kwijt.”

De dagvaarding wordt gesteund door psychiaters, psychologen, hoogleraren, patiëntenorganisaties maar ook door de Consumentenbond, vakbond FNV en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom - verenigd in de gelegenheidscoalitie ‘Vertrouwen in de ggz’. 

Alles bij de bron; Trouw