Gepersonaliseerde voeding ofwel personalised nutrition is in opkomst. Diverse onderzoeksinstellingen en fabrikanten van voedingsmiddelen zijn bezig met voeding die op een enkel individu is toegespitst, bijvoorbeeld op basis van genetisch materiaal of darmflora. Het kan ook gaan om een groep mensen: bijvoorbeeld voeding voor personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes of diabetes. 

Bij gepersonaliseerde voeding is er uitwisseling van data van de consument naar de producent ervan of naar een onderzoeksinstelling. Deze data bestaan uit persoonsgegevens, maar je kunt ook denken aan gegevens over urine faeces, bloed of ander lichaamsmateriaal. Bij een brede benadering van het thema gepersonaliseerde voeding valt daar ook beïnvloeding van leefstijl onder. Met behulp van draagbare technologie kunnen data, zoals het aantal stappen van de gebruiker, worden geregistreerd en verzonden. 

De verwerking van deze gegevens is nu gebonden aan de regels vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Er zijn echter belangrijke veranderingen op komst als de overgangsperiode van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 afloopt. Deze veranderingen hebben ook een flinke impact op fabrikanten en gebruikers van gepersonaliseerde voeding.

Alles bij de bron; VMT [via FoodHolland]