Randstad is na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestopt met het langer dan noodzakelijk bewaren van persoonsgegevens van uitzendkrachten. In 2013 en 2014 deed de toezichthouder onderzoek bij Adecco en Randstad. 

Beide uitzendbureaus bleken de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te overtreden bij de verwerking van gegevens van uitzendkrachten. De uitzendbureaus maakten bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijzen van mensen die een intakegesprek met het bureau voeren, maar er nog niet voor werken. Ook registreerden zij aard en oorzaak van de ziekte van uitzendkrachten. Tot slot bleken de uitzendbureaus persoonsgegevens van uitzendkrachten langer dan noodzakelijk te bewaren. Bij Randstad ging het om een termijn van soms meer dan 13 jaar. 

Randstad heeft de bewaartermijnen inmiddels aangepast en deze overtreding beëindigd. De overige overtredingen beëindigde Randstad vorig jaar al. Begin juli werd bekend dat Adecco met het kopiëren van identiteitsbewijzen bij intakegesprekken en andere overtredingen van de privacywetgeving gestopt was.

Alles bij de bron; Security