Het Bureau Kredietregistratie (BKR) moet in de huidige vorm verdwijnen, zo vindt stichting Privacy First. Volgens de privacystichting is het BKR een commerciële organisatie die niet goed omgaat met de financiële grondrechten van burgers. Dat laat Privacy First weten in een reactie op het wetsvoorstel voor de Wet stelsel kredietregistratie. Het wetsvoorstel maakt van het beheer van het kredietregister een wettelijke taak, maakt het mogelijk om het BKR aan te wijzen als uitvoerder van die taak, en zou ervoor moeten zorgen dat gegevens zorgvuldig worden gebruikt.

Als het aan Privacy First ligt moet de huidige verplichte kredietregistratie voor financiële instellingen worden ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie. Deze organisatie moet zo worden ingericht dat de belangen van de burgers (de schuldenaars) worden gewaarborgd. Daarnaast moet deze nieuwe organisatie bij klachten van burgers actief nagaan of kredietverleners zich correct hebben opgesteld.

Verder zou de nieuwe organisatie geregistreerde burgers op de hoogte moeten houden van de registratie, de wijzigingen daarin en wie er inzage heeft gehad. Tevens wordt voorgesteld om de rechtsbescherming van geregistreerde burgers te verbeteren en zouden alle vormen van kredietregistratie vergunningplichtig moeten worden, dus ook kredietregistratie door handelsinformatiebureaus en stichtingen die voor bepaalde branches zwarte lijsten van wanbetalers bijhouden. Het is nog mogelijk om tot 3 september op het voorstel te reageren.

Alles bij de bron; Security