Het moet afgelopen zijn met de zeer gebrekkige veiligheid van Suwinet bij gemeenten. Het basisrecht op privacy wordt al jaren straffeloos met voeten getreden. En dat is, zo zegt de LCR, een schande als wordt gekeken naar de boetes die uitkeringsgerechtigden krijgen opgelegd.  De LCR vraagt de Tweede Kamer dit punt én de aanpassing van de Fraudewet met het Boetebesluit aan te kaarten tijdens het Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen van 1 april.

 

Ombudsman 

Rondom de Fraudewet is het van belang de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman op te volgen, meent de LCR. Dit om de toegang tot schuldhulpverlening niet nodeloos te blokkeren waardoor mensen nog verder in de problemen raken. Een derde aspect betreft een onderzoek naar de netto-effectiviteit van re-integratiemiddelen. 

 

Re-integratie

Van re-integratiemiddelen wordt te gemakkelijk geroepen dat ze geen effect hebben en dus de investering niet waard zijn. De LCR vindt het belangrijk dat instrumenten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onderzocht worden. Daarnaast wil de LCR betrokken worden bij de uitvoering van een meerjarenprogramma dat kennis ontwikkelt die aansluit bij de behoefte van gemeenten.

 

bron: www.landelijkeclientenraad.nl