Vlak voor kerst lanceerde de NPO een nieuwe versie van haar app ‘NPO Start’. Maar wat blijkt? De app dwingt je om gevolgd te worden door een lange lijst van bedrijven. Wil je dit niet? Dan krijg je geen toegang. Dat kan om meerdere redenen niet door de beugel.

De NPO verleent een publieke dienst die voor iedereen in Nederland beschikbaar moet zijn. Niet voor niets wordt het grotendeels gefinancierd vanuit de belastingen die we allemaal betalen. Maar steeds meer mensen kijken of luisteren naar de publieke omroep via hun smartphone of tablet. Hiervoor ben je afhankelijk van de NPO Start app. Als je de nieuwste versie (versie 5.01 van 22 december 2017) van deze app voor het eerst opent moet je om toegang te krijgen tot de app toestaan dat een lange (en steeds wisselende) waslijst van commerciële partijen je kijkgedrag kunnen volgen en je kunnen profileren. Volgens de NPO is dit nodig om je ‘gepersonaliseerde’ Ster-advertenties te laten zien.

Een andere keus dan de app helemaal niet gebruiken, heb je niet. Je toestemming wordt dus afgedwongen en je ‘toestemming’ dus een wassen neus. Want van in vrijheid gegeven toestemming, zoals vereist wordt door de wet, is geen sprake.

In 2013 werd de NPO al eens op de vingers getikt door de privacytoezichthouder voor het opwerpen van een tracking wall op haar website. Bovendien hebben we in Nederland in 2015 ervoor gekozen om tracking walls van publieke instellingen aan banden te leggen in de zogenaamde ‘cookiebepaling’ in de Telecommunicatiewet. Toch lijkt men daar niet van geleerd te hebben. Gelukkig komen er Europese regels aan die hier juridisch helder over zijn: dit mag niet.

Los van het feit dat je toestemming wordt afgedwongen, is het ook nog eens onduidelijk waarvoor je nu precies toestemming geeft. De hele lange lijst van partijen die via de app jou (via cookies) mogen tracken zijn slechts een ‘momentopname’ die steeds kan veranderen en de NPO kan geen garanties geven over de volledigheid van deze lijst vanwege het ‘dynamische karakter van het internet’. En het is helemaal onbegonnen werk om als gebruiker een helder beeld te krijgen wat al die andere partijen die informatie over je verzamelen met jouw gegevens gaan doen.

De NPO moet de principiële keuze maken om alleen reclame-inkomsten te genereren via contextafhankelijke advertenties waarmee mensen niet gevolgd worden. De NPO hoeft niet te zwichten voor het surveillance-model waarin kijkers systematisch worden gevolgd door allerlei partijen.

Alles bij de bron; Bits of Freedom