Bestuurders moeten altijd aan derden toestemming geven voordat die hun voertuigdata mogen gebruiken. Alleen in het geval van uitzonderingen, zoals beschreven door de AVG, kan hiervan worden afgeweken. Dit geldt voor zowel publieke als private organisaties, zo laat demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer weten...

...De data die auto's genereren bieden allerlei mogelijkheden, gaat de bewindsman verder. Omdat voertuigdata volgens de Europese privacytoezichthouders veelal als persoonsgegevens worden beschouwd, is de AVG en de e-privacyrichtlijn van toepassing.

In Europees verband heeft Nederland heet uitgangspunt dat de bestuurder zeggenschap heeft over zijn data. Pas als de bestuurder derde partijen toestemming geeft mogen die de voertuigdata gebruiken. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de mogelijkheid wat betreft toegang tot en gebruik van voertuigdata, 'die recht doet aan de rechten en plichten van alle betrokken partijen', laat Harbers weten.

Zo vindt de bewindsman dat voertuigfabrikanten in staat moeten zijn hun verantwoordelijkheid te kunnen vervullen voor het veilig functioneren van het voertuig. "Tegelijkertijd is het onwenselijk dat de voertuigeigenaar of -gebruiker afhankelijk is van de voertuigfabrikant voor toegang tot haar voertuigdata om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten."

Alles bij de bron; Security