KPN en XS4ALL hebben met hun interactieve televisiedienst de privacy van televisiekijkers op verschillende vlakken geschonden, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder voerde een onderzoek uit naar de werkwijze van de twee aanbieders.

Gegevens over het kijkgedrag kunnen namelijk een beeld geven van iemands voorkeuren en interesses, het zijn dan ook persoonsgegevens van gevoelige aard, aldus de AP. Het bewaren van tv-kijkgedrag op individueel identificeerbaar niveau kan bovendien ertoe leiden dat mensen zich belemmerd voelen om naar bepaalde zenders of programma’s te kijken. Verder bleek dat KPN en XS4ALL tv-kijkcijfers opstelden voor marktonderzoek, en rapportages over bekeken video on demand aan de contentaanbieders verstrekten. Deze kijkcijfers waren echter niet anoniem, zolang KPN nog over de oorspronkelijke persoonsgegevens beschikte in haar systemen. 

KPN en XS4ALL hebben hun systemen inmiddels aangepast. De gegevens over het tv-kijkgedrag worden alleen nog voor technisch strikt noodzakelijke doeleinden verwerkt. De gegevens over gratis video on demand worden pas na 30 dagen vertaald in kijkcijfers, nadat de oorspronkelijke persoonsgegevens zijn vernietigd. De gegevens zijn dan niet meer herleidbaar tot individuele personen.

Alles buij de bron; Security